poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Spotkanie z okazji 150-lecia urodzin księdza Leona Pellowskiego

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza na spotkanie z okazji

150-lecia urodzin księdza Leona Pellowskiego

11 kwietnia 2019 (czwartek), godz. 16

wstęp wolny

 

Ksiądz Leon Pellowski, Kaszuba z Kościerzyny, proboszcz parafii WNMP w Złotowie, był postacią niezwykłą. 13 kwietnia 2019 roku przypada 150-lecie jego urodzin. Ksiądz Pellowski był gorącym patriotą. Nie zapominamy o jego zasługach dla naszego miasta. Pamięć o duszpasterzu trwa w Złotowie, czego materialnym śladem jest nadanie jego imienia jednej z ulic. Zapraszamy na spotkanie poświęcone tej interesującej postaci.

Ksiądz Leon Pellowski trafił do Złotowa (wówczas Flatow) 12 maja 1903 roku. „Pracował w polskich organizacjach społecznych, należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W powiecie złotowskim organizował polskie czytelnictwo, kierował Powiatowym Komitetem Strajkowym (1906-7), działał w polskim ruchu wyborczym i kandydował na posła do parlamentu niemieckiego (1912). Jako prezes Powiatowej Rady Ludowej i delegat brał udział w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu (3-5.12.1918). Był również organizatorem przygotowań powstańczych w Wielkopolsce, należał do Komitetu Narodowego po Prawym Brzegu Łaby z siedzibą w Berlinie. Gdy Złotów został po stronie niemieckiej, został wydalony wraz z wikarym księdzem Leonem Kozłowskim z terenu Rzeszy Niemieckiej, co świadczyło o jego roli, jaką odegrał na terenie Złotowszczyzny w walce o utrzymanie ducha narodowego ludu polskiego.” [Henryk Mross „Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Chełmińskiej…”]

„Ksiądz Leon był też entuzjastą techniki. Budował modele parowozów i wagonów, skonstruował nawet łódź motorową. W rodzinie powtarzano niepotwierdzoną jednak żadnymi dowodami informację, że samochodem własnej roboty wybrał się w podróż do Paryża. W II Rzeczpospolitej był proboszczem w Dźwierznie koło Chełmży, a w 1939 roku mściwi Niemcy zamknęli go w obozie Stutthof, skąd rodzinie udało się go wyciągnąć za potężną łapówkę. Zmarł w roku 1948.” [Marek Ponikowski „Sto lat temu w Złotowie…” w „Dziennik Bałtycki”]

Polecamy również:

Duchowni diecezji chełmińskiej – Krzewiciel wiary i polskości – Wojciech Wielgoszewski