poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii hr. Chłapowskiej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii hr. Chłapowskiej

21.03.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Złotów, ul. Bolesława Krzywoustego 7

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza w dniu 21.03.2019 r. o godz. 10.00 na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii Chłapowskiej. Tablica z wizerunkiem Podporucznik zostanie umieszczona na budynku, w którym spędziła ostatnie lata swojego życia, dawniej ul. Niecała 4, obecnie ul. Bolesława Krzywoustego 7.

Chłapowska Emilia urodziła się 1.07.1887 r. w rodzinie ziemiańskiej Tadeusza Sczanieckiego i Felicji Czarneckiej w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. Pasją Emilii była działalność społeczna i charytatywna. W 1918 roku została wybrana i uczestniczyła, jako nieliczna reprezentantka kobiet, w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką.

W listopadzie 1937 roku nadano Emilii Chłapowskiej Złoty Krzyż Zasługi. W 1958 roku została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a w 1972 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz mianowana na stopień podporucznika. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po 1947 roku zamieszkała w Złotowie. Była na rencie. Zmarła w Złotowie 12.02.1974 roku. Została pochowana w skromnym grobowcu, obok męża, na cmentarzu parafialnym w Gleśnie.