poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Sztuka Teresy Jakubowskiej

Z eksponatów działu sztuki Muzeum Ziemi Złotowskiej na uwagę zasługują grafiki światowej sławy Artystki Teresy Jakubowskiej, a mianowicie linoryt „Złotów w samo południe” (2006) oraz „Złotów” (2007), a także wcześniejsza praca dyplomowa Autorki „Jarmark w Złotowie” (1953). Teresa Jakubowska, wilnianka z urodzenia (1930), maturę zdaje w Złotowie (1948), dyplom artysty-grafika uzyskuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (1953). Uprawia grafikę warsztatową – drzeworyt i linoryt. Ponad 180 indywidualnych wystaw w kraju i za granicą, na wszystkich kontynentach. Artystka, która spędziła w naszym mieście pierwsze powojenne lata, odwiedziła Złotów po ponad 40 latach nieobecności, z zachwytu nad miastem swej młodości powstały dwie złotowskie grafiki.