poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Konferencja „Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju”

Zapraszamy na konferencję popularno-naukową z okazji jubileuszu 55-lecia Muzeum Ziemi Złotowskiej

„Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju”
Złotów, 24 listopada 2017 (piątek), godz. 11-18

Pierwotnym zadaniem muzeum jest ochrona zabytków regionu oraz informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów. Gdy jednak spojrzymy na działalność typowego muzeum regionalnego z 2 połowy XX wieku (na to, jakie grupy społeczne i w jaki sposób korzystały z ekspozycji) i porównamy ten obraz z dzisiejszą sytuacją, stwierdzimy ogromną różnicę w sposobie przekazywania informacji przez muzea. Jest to oczywiście związane z rozwojem społecznym, postępem technologii, wiedzy na temat komunikacji itp. Powstaje pytanie, czego przeciętny gość muzealny może się dowiedzieć w muzeum. Jak wygląda relacja między muzeum regionalnym a społecznością, dla której działa. Jak sprawić, aby muzeum było nadal potrzebne i wartościowe dla kolejnych pokoleń?
Wystąpienia prelegentów zaprezentują jaka jest sytuacja okolicznych instytucji, jakie są największe trudności i w jaki sposób można im zapobiegać. Konferencja ma się stać środowiskową płaszczyzną dialogu muzealników z małych ośrodków: posłużyć wymianie doświadczeń, utworzyć forum dla stałej współpracy, zarysować kierunki rozwoju na przyszłość. Zapraszamy do aktywnego udziału w muzealnym wydarzeniu.

PLAN KONFERENCJI

Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1
11:00 – Rozpoczęcie konferencji
Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji
Kamila Krzanik-Dworanowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

11:10-11:30
Muzeum regionalne? Oczywiście. Tylko CO, JAK i dla KOGO …
Magdalena Suchorska-Rola – Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu

11:30-11:50
30 lat działalności Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – stan obecny, problemy, szanse i wyzwania.
Małgorzata Kranc-Rybczyńska – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

11:50-12:10
Zmiana siedziby muzeum – regres czy postęp?
dr Marian Fryda – Historyk Muzeum Regionalnego w Człuchowie

12:10-12:40 – Przerwa

12:40-13:00
Misja muzeum jako instytucji zaufania publicznego w budowaniu tożsamości regionu.
Barbara Zagórska – Dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

13:00-13:20
Muzeum biograficzne jako szczególny przypadek muzeum regionalnego.
Józef Olejniczak – Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile

13:20-13:40
O potrzebie tworzenia kolekcji ponadregionalnych w muzeach słów kilka.
Marek Fijałkowski – Kierownik działu historycznego Muzeum Okręgowego w Pile

14:00-15:00 – Przerwa

15:20-15:40
Muzeum Regionalne – spojrzenie lokalne czy globalne?
Anna Sergott – Kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

15:40-16:00
Muzeum w rzeczywistości medialnej.
Kamila Krzanik-Dworanowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

16:00-17:00 – dyskusja

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, ul. Wojska Polskiego 2a
17:00-18:00
Zwiedzanie wystawy czasowej „Muzealnicy na dwie piątki”
Monika Nowicka – kustosz Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

PLAN/ZAPROSZENIE DO POBRANIA konferencja 55-lecie -zaproszenie

 

RELACJA Z KONFERENCJI: RELACJA Z KONFERENCJI

Skip to content