poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

MUZEUM ROZPOCZYNA ZAPISY

Wakacyjny Klub Małego Muzealnika

10-14 lipca 2017, godz. 10-13

Grupa wiekowa: 10-15 lat

Udział bezpłatny

Ilość miejsc ograniczona

Kontakt: 67 263 28 72

 

Dzieci zapoznają się z pracą muzealnika oraz dziedzictwem historyczno-kulturowym zgromadzonym w muzeum. Różnorodny program zajęć zakłada m.in. pomysł, aby Młodzi Muzealnicy oprowadzili swoich kolegów po muzeum. Zadania te ułatwią pracę nad tworzeniem przez nich treści do folderu muzealnego. Spotkania warsztatowe podzielone będą na dwie części. Wstęp teoretyczny przybliży uczestnikom widzę na konkretny temat, np. zabytku, w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Zajęcia twórcze zaangażują uczestników, rozwiną wyobraźnie i kreatywność, skłonią do poszukiwań i eksperymentowania, a co najważniejsze,  omówią wybrane zagadnienia kultury. Poza tradycyjnymi technikami plastycznymi, wykorzystane zostaną również nowe media. Efekty działań warsztatowych wzbogacą działalność promocyjną i edukacyjną muzeum.

Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Małymi krokami – edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiej” – dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Skip to content