poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

podsumowanie konkursu „Szopka złotowska” i wręczenie nagród

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza do aktywnego udziału w finisażu wystawy prac konkursowych „Szopka złotowska” pod patronatem Burmistrza Miasta Złotowa
2 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00
Galeria za Winklem, plac Paderewskiego 13 w Złotowie

 

W czwartek 2 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00 w Galeria za Winklem, plac Paderewskiego 13 w Złotowie nastąpiło oficjalne zakończenie konkursu na „Szopkę złotowską”. Konkurs organizowany przez Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie był pod patronatem Burmistrza Miasta Złotowa Adam Pulit – Burmistrz Złotowa. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wyniki konkurs oraz wręczone nagrody. Nagrodami w konkursie na Szopkę złotowską były m.in. zaproszenia na sesję zdjęciową do ASP Fotografia Agnieszka Suchora-Pawlak kalendarze i wydawnictwa muzealne oraz zestawy prezentowe. Wszyscy laureaci oraz uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczał w imieniu Pana Burmistrza jego zastępca Pan Tomasz Stoltmann. Podczas finisażu wystawy prac konkursowych „Szopka złotowska” zaśpiewaliśmy wspólnie z Urszulą Belką i Krzysztofem Majewskim kilka kolęd.

Przypominamy, że na konkurs zgłoszono ponad 30 prac, z czego najwięcej w najstarszej kategorii wiekowej! 34 prace brały udział w głosowaniu, dwie z uwagi na niezgodność z regulaminem (technika płaska zamiast przestrzenna) nie podlegały ocenie. Zgodnie z regulaminem każdy zwiedzający wystawę konkursową w okresie jej trwania (5.01.-1.02.2023) otrzymał kartę do głosowania, na której należało wypisać numery trzech różnych wybranych przez siebie prac. Karty do głosowania niezawierające trzech różnych numerów zostały uznane za nieważne. Zliczono oddane głosy: 368 kart z czego ważnych 342, a nieważnych 26. Poprawnie oddane głosy osób zwiedzających wystawę sprawiły, że przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu:

• Nagrody w kategorii PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE:

Miejsce I (155 głosów) nr 8: klasa III b Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie, opiekun Pani Iwona Sadowska

Miejsce II (63 głosy) nr 6: Grupa „Biedronki” Przedszkole nr 1 w Złotowie, opiekun Monika Małaczek

Miejsce III (42 głosy)nr 5: Julia Kandziora, Szkoła Podstawowa w Stawnicy

• Nagroda główna w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA:

Miejsce I (172 głosy) nr 3: Martyna Wiebskowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie

Miejsce II (125 głosów) nr 1: Julia, Kaja, Nadia Weistock, SP Stawnica

Miejsce III (56 głosów) nr 2: Lena Kluczka, Szkoła Podstawowa Łąkie

• Nagroda główna w kategorii MŁODZIEŻ I DOROŚLI:

Miejsce I (148 głosów) nr 31: Marcin Kowalski

Miejsce II (28 głosów) nr 27: Gizela i Teresa Kruczyńskie

Miejsce III (18 głosów) nr 21: Anna Betańska, Maja Hinz, Martyna Rońska, Sofia Tolstorog z ZSE w Złotowie

Komisja przyznała również Nagrodę Główną Muzeum Ziemi Złotowskiej. Komisja wzięła pod uwagę: zgodność prac z tematem – nawiązanie do kultury Krajny Złotowskiej, jakość i estetykę wykonania, oryginalność pomysłu oraz walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

• Nagrodę otrzymał Pan Marcin Kowalski

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w podsumowaniu konkursu!

Skip to content