poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Porozmawiajmy o hafcie krajeńskim

„Porozmawiajmy o hafcie krajeńskim”

06.09.2018 (czwartek), godz. 17

siedziba Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

 

  • występ Zespołu Folklorystycznego „Krajniacy” z Wielkiego Buczka
  • „Haft Krajeński – tradycja wytworzona” – otwarcie wystawy czasowej
  • dr Dorota Angutek – prelekcja o hafcie krajeńskim
  • Irena Bielecka – pokaz wycinanki krajeńskiej
  • Jerzy Brzeziński – pokaz haftu krajeńskiego
  • Joanna Skiera – warsztaty malowania motywu krajeńskiego

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które w całości poświęcone będzie jednemu z najistotniejszych skarbów naszej lokalnej kultury. O hafcie krajeńskim warto rozmawiać, warto go pokazywać i warto się go uczyć. Działalność rękodzielników na Krajnie oraz zainteresowanie tematyką haftu na jarmarkach krajeńskich dowodzi o potrzebie kultywowania tradycji przodków. Złotów należał do końca II wojny światowej do państwa pruskiego, które planowo niszczyło przejawy polskości. Aktywna postawa ludności rodzimej oraz duże przywiązanie do własnej kultury, pozwoliło przetrwać okres silnych oddziaływań germanizacyjnych. Jednym z przejawów był ludowy haft krajeński.

 

Spotkanie rozpocznie występ Zespołu Folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka, działający od 30 lat na Krajnie Złotowskiej, kultywujący tradycje i zwyczaje regionu. W swoim repertuarze ma liczne widowiska folklorystyczne pokazujące zwyczaje, obyczaje, obrzędy, pieśni, język (gwarę krajeńską), stroje i sprzęty, a także widowiska patriotyczne związane z tradycjami wsi i regionu. Członkami zespołu są zarówno dorośli,  młodzież i dzieci. Ta wielopokoleniowość jest jedną z cech charakterystycznych zespołu, przez którego szeregi przewinęło się już ponad sto osób. Kierownikiem zespołu jest od początku jego istnienia Jowita Kęcińska-Kaczmarek.

 

Następnie odbędzie się otwarcie wystawy czasowej (czynna do 4 listopada) „Haft Krajeński – tradycja wytworzona”. Współcześnie rozwija się tzw. tradycja wytworzona na twórczości wzorniczej opartej na  inspiracjach motywami ludowego haftu krajeńskiego. Na wystawie zostaną zaprezentowane przykłady przedmiotów z aplikacjami motywów krajeńskich, np. pierniki, wydmuszki, bombki choinkowe, wycinanki, porcelana, ceramika, krawaty, magnesy, lalki, biżuteria, tkaniny. Wystawa ukaże dużą aktywność twórców lokalnych i wsparcie instytucji kultury w kultywowaniu tradycji rodzimego haftu krajeńskiego; we współczesnej formie dostosowanej do potrzeb odbiorców.

 

Ważną częścią spotkania będzie prezentacja materiałów opracowanych przez dr Dorotę Angutek. W okolicach Złotowa (obszar historycznej Krajny Złotowskiej) powstał haft krajeński, po którym zachowało się do dziś kilka eksponatów historycznych z lat 1910-1932, świadczących o istnieniu hafciarskiej tradycji ludowej. W ostatnich 40 latach na całej Krajnie pojawiły się „ogniwa” dyfuzji, za których pośrednictwem haft ten rozprzestrzenił się w formie tradycji wytworzonej. Prelekcja ma na celu uświadomienie różnic pomiędzy tradycją pierwotną a tradycją wytworzoną.

 

Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w pokazie tradycyjnej techniki hafciarskiej prezentowanej przez Jerzego Brzezińskiego. Techniką haftowania jest haft płaski i sznureczek. Haft oparty jest na czterech kolorach: błękitnym, niebieskim, chabrowym i czarnym. Istnieje pewna dowolność w ich doborze do dowolnej  kompozycji. W przypadku omawianego haftu obowiązuje przede wszystkim zasada kontrastu. Także formalne wymogi zgeometryzowanej kompozycji stanowią ważne kryterium przy ocenie poprawności wykonanej pracy.

 

Kolejną częścią spotkania będzie pokaz wycinanki krajeńskiej. Pani Irena Bielecka z zawodu była pielęgniarką, ale uprawia hafciarstwo i wycinkarstwo. W zakresie wycinanki rozpoczynała od wykonywania scenek rodzajowych. Od kilkudziesięciu lat do swojej wycinanki na złożeniu koła wprowadza wybrane elementy z haftu krajeńskiego. Drugą dziedziną jej twórczości jest haft. Na szerszą skalę rozpoczęła haftowanie w 1955 roku, przejmując od swojej babci umiejętności haftowania motywem kaszubskim. Od wielu lat z powodzeniem stosuje motywy krajeńskie.

 

Zapisani uczestnicy zapoznają się z wpływem haftu krajeńskiego na współczesne wytwory rękodzielnicze biorąc udział w warsztatach malowania motywów z haftu krajeńskiego na przedmiotach codziennego użytku. Współczesne techniki sprawiają, że technika haftu jest wypierana przez bardziej nowoczesne i prostsze metody plastyczne, np. malowanie na porcelanie, szkle czy na tkaninie. Efektem spotkania warsztatowego będą oparte na tradycji ludowej Krajniaków, współczesne przedmioty użytkowe. Wykonanie własnoręcznie sprawi, że przenoszone motywy będą utrwalone w pamięci i świadomości odbiorców. Warsztaty poprowadzi aktywna animatorka haftu krajeńskiego, nauczycielka Joanna Skiera. Uwaga – na warsztaty ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy w siedzibie muzeum lub tel. 67 263 28 72

 

Wydarzenie współorganizują:

Skip to content