poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii hr. Chłapowskiej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii hr. Chłapowskiej

21.03.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Złotów, ul. Bolesława Krzywoustego 7

Pierwszego dnia wiosny 21.03.2019 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Emilii Chłapowskiej. Tablicę umieszczono na budynku, w którym Emilia Chłapowska spędziła ostatnie lata swojego życia, dawniej ul. Niecała 4, obecnie ul. Bolesława Krzywoustego 7. Emilia Chłapowska urodziła się latem, wyszła za mąż jesienią, a zmarła zimą. A teraz wiosna zapisała się w biogramie tej wyjątkowej postaci! „Jest w Złotowie piękny zwyczaj upamiętniania postaci historycznych. Właśnie dzisiaj, pierwszego dnia wiosny 2019 roku na mapie naszego miasta zaznaczono kolejne historyczne miejsce. Dziękuję za akceptację pomysłu tablicy poświęconej podporucznik Emilii hr. Chłapowskiej przez Pana Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita. Dziękuję za pomoc pracowników Urzędu Miasta i kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w tej inicjatywie. Ogromne podziękowania kieruję do mieszkańców budynku za zgodę na umieszczenie na elewacji pamiątkowej tablicy. Za jej wykonanie i montaż dziękuje Firmie Bartosz. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować za pomoc wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję członkom jednostki strzeleckiej, harcerzom, dzieciom, młodzieży oraz chórowi za uświetnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Emilii hr. Chłapowskiej.” – dziękowała dyrektor muzeum Kamila Krzanik-Dworanowska

Chłapowska Emilia urodziła się 1.07.1887 r. w rodzinie ziemiańskiej Tadeusza Sczanieckiego i Felicji Czarneckiej w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. Pasją Emilii była działalność społeczna i charytatywna. W 1918 roku została wybrana i uczestniczyła, jako nieliczna reprezentantka kobiet, w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką.

W listopadzie 1937 roku nadano Emilii Chłapowskiej Złoty Krzyż Zasługi. W 1958 roku została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a w 1972 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz mianowana na stopień podporucznika. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po 1947 roku zamieszkała w Złotowie. Była na rencie. Zmarła w Złotowie 12.02.1974 roku. Została pochowana w skromnym grobowcu, obok męża, na cmentarzu parafialnym w Gleśnie.

Skip to content