poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Drogi do Niepodległej na Krajnie Złotowskiej

Muzeum Ziemi Złotowskiej

zaprasza na wystawę

Drogi do Niepodległej na Krajnie Złotowskiej

kurator: Jerzy Jelonek

wernisaż 10 listopada 2018 (sobota), godz. 18 (podczas otwarcia gościnny występ złotowskiego Chóru Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylii)

wystawa czynna do 16 lutego 2019

„Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza na wystawę: „Drogi do Niepodległej na Krajnie Złotowskiej”. Otwarcie wystawy nastąpi w przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada 2018 r. Towarzyszyć nam będzie gościnny występ złotowskiego Choru Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylii.

Na wystawie będzie można zapoznać się z różnorodnością dróg walki o polskość i niezależność narodową na Krajnie Złotowskiej w XIX i początkach XX wieku. Przybliżymy twórców Niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego… Jak się okaże również związanych z naszym terenem. Klimat tych czasów pokażemy poprzez Sztukę Legionową – grafikę, dokumenty, mapy, sztandary, pocztówki i fotografię.

Podkreślimy ciągłość walki i trwania od utraty niepodległości w 1772 roku: począwszy od ostatnich polskich właścicieli dóbr złotowskich Ignacego i Ksawerego Działyńskich, poprzez prawnika Michała Hubego, lekarza Ignacego Ferdynanda Dworzaczaka, działaczy na niwie nauki, kultury i sztuki wywodzących się z Ziemi Złotowskiej, aż po Rodłaków z okresu międzywojnia. Zwrócimy uwagę na wspaniałych księży: od Leona Pellowskiego do księdza  doktora Bolesława Domańskiego – prawdziwych przywódców duchownych wiodących swych Rodaków ku Niepodległej.

Pokażemy wspaniałe rody na Złotowszczyźnie, bez których polskość by nie przetrwała. 26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski jechał z Gdańska do Poznania przez Złotów (Flatow), ogarnięty już wtedy przygotowaniami do mającego wybuchnąć powstania. Tu za sprawą Maćkowiczów, Noryśkiewiczów, Pangliszów, Sobierajczyków, Jaśków, Biniakowskich, Kokowskich, Różeńskich, Wacława Frankowskiego i wielu innych szkolono przyszłe kadry wojskowe, gromadzono broń, żywność i pieniądze dla powstania. Kilkuset powstańców ze Złotowszczyzny walczyło z bronią w ręku z Niemcami o przyszły kształt zachowanej granicy. Pięćdziesięciu z nich zginęło za wolną i niepodległą Polskę.”

Jerzy Jelonek

 

Polecamy wydarzenia towarzyszące wystawie!

 

GOŚCINNE WYKŁADY W ZCAS-ie:

 

13 listopada 2018 (wtorek), godz. 13

Jerzy Brukwicki „Sztuka Legionów Polskich”

 

11 grudnia 2018 (wtorek), godz. 13

Anna Sergott „Kuchnia 100 lat temu”

 

8 stycznia 2019 (wtorek)

Krystyna Kosiba „Przyroda 100 lat temu”

 

12 lutego 2019 (wtorek)

Marek Fijałkowski „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

 

 

LEKCJE MUZEALNE:

 

Rola księży w utrzymaniu polskości

na Ziemi Złotowskiej  w czasach niewoli.

 

100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

i jego echa na Krajnie.

 

Refleksje w 100-lecie odzyskania Niepodległości

na Ziemi Złotowskiej.

Skip to content