poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

„Graficzny pamiętnik” Teresy Jakubowskiej

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

zaprasza na wystawę czasową „Graficzny pamiętnik” wybitnej artystki Teresy Jakubowskiej

Honorowej Obywatelki Miasta Złotowa

wystawa czynna od 1 lipca 2021 do 11 września 2021

Co łączy Teresę Jakubowską ze Złotowem przeczytasz tutaj !

Teresa Jakubowska urodziła się w 1930 roku w Wilnie. Przez kilka powojennych lat mieszkała w Złotowie, tu zdała maturę, wyszła za mąż, urodziła pierwsze dziecko. Studia ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, a od 1956 roku zaczęła wystawiać swe prace na całym świecie. Stała się uczestniczką setek wystaw reprezentujących polską sztukę graficzną na wszystkich kontynentach. Liczne podróże zagraniczne, spotkania z inną kulturą i obyczajowością Jakubowska odnotowała w osobistym pamiętniku pisanym linorytem. W swoich grafikach artystka oddawała wrażenia i klimat miejsc, w których się znajdowała. Równolegle tworzyła grafiki refleksyjne z zadumy nad sytuacją świata i relacjami międzyludzkimi.

Wystawa „Graficzny pamiętnik” to autorski wybór prac z kolekcji własnej Teresy Jakubowskiej oraz ze zbiorów Muzeum Ziemi Złotowskiej. Część główną tworzą czarno-białe wizerunki miast, w których klimat miejsca wyrażony jest przez architekturę i ludzi. Ekspozycja zawiera również dwie kompozycje złotowskie, „Złotów w samo południe” z 2006 roku i „Złotów 2007”, gdzie bez trudu rozpoznać można wszystkie najważniejsze zabytki naszego miasta. Dzięki tym grafikom Złotów dołączył do grupy miast polskich i światowych wyciętych w linoleum ręką uznanej artystki. Uzupełnieniem wystawy są prace ukazujące osobistą wizję świata Teresy Jakubowskiej, w której człowiek, jego losy i przeżycia odgrywają najważniejszą rolę.

Złotowianie mieli okazję zapoznać się z grafikami Teresy Jakubowskiej podczas wystawy, jaką zorganizowało muzeum w 1963 i  2006 roku. Kilka prac artystki zdobi też ekspozycję stałą muzeum, w tym dwa dzieła sztuki niezwykłej wartości, obrazy olejne „Stragan w Złotowie”, praca dyplomowa artystki z 1953 oraz „Polska droga do Europy” z 2007 roku – prace nietypowe, bowiem artystka uprawia prawie wyłącznie drzeworyty i linoryty. W 2020 roku, z okazji jubileuszu 650-lecia Złotowa, Teresie Jakubowskiej nadano tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Złotowa, jako dawnej mieszkance naszego miasta (obecnie mieszka w Warszawie), która wniosła znaczący wkład w polską kulturę narodową. Wystawa „Graficzny pamiętnik” odsłania gościom muzealnym tajniki twórczości Teresy Jakubowskiej.

Skip to content