„Miasto moje, a w nim – Złotów w PRLu”

Zapraszamy do zwiedzenia  „Galerii za winklem” należącej do Muzeum Ziemi Złotowskiej i wystawy stałej pod wszystko mówiącym tytułem „Moje miasto, a w nim – Złotów w PRLu”. Na ekspozycję wystawy składają się eksponaty żywcem wyjęte z czasów, gdy w Polsce panował socjalizm, w latach 1945-1989.  Ta kompozycja mebli, urządzeń RTV

Zobacz więcej

Kobieta w Powstaniu Wielkopolskim – Emilia hrabina Chłapowska

ppor., ur. 1.07.1887 r. w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. Córka Tadeusza i Felicji Szczanieckiej. Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką. Po 1945 r. mieszkała w Złotowie przy

Zobacz więcej

Czy patriotyzm stał się niemodny? – Tradycje narodowe i lokalne.

Celem nadrzędnym jest utrzymanie, a zwłaszcza rozwój tożsamości narodowej i lokalnej. Wyjaśnienie słowa patriotyzm i przedstawienie uczniom przykładów postaw patriotycznych. Rodzaje patriotyzmu: nasz patriotyzm Rodzinny -osobisty Regionalny -lokalny Narodowy -centralny Światowy –globalny Przypomnienie dat uroczystości państwowych i lokalnych. Dyskusja czym jest patriotyzm dla każdego z nas i w jaki sposób

Zobacz więcej

Cztery pory roku na Krajnie.

Poznanie kultury własnego regionu, kształtowanie poczucia tożsamości poprzez poznanie gwary, legend i baśni. Rozwijanie wiedzy o historii okolicy w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny. Spotkanie z gawędziarzem opowiadającym legendy związane z Krajną, przedstawia jej krótką historię wprowadzając elementy gwary. Wspólne śpiewanie piosenek ludowych, omówienie elementów stroju krajeńskiego, konsumpcja potraw i

Zobacz więcej

Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Nauka przedsiębiorczości z historią w tle. W ramach obchodów  rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech oraz wierni testamentowi Patrona ZPwN, ks. dra Bolesława Domańskiego, uczymy historii regionalnej w każdy możliwy i atrakcyjny sposób. Ponieważ ks. Dr Domański uczył przedsiębiorczości, zasad ekonomii i gospodarowania „ po Polsku w Niemczech”, zakładał banki,

Zobacz więcej

Boże Narodzenie na Krajnie

Podczas wykładu uczestnicy będą mieli okazję poznać tradycje związane z obchodami wigilii i Bożego Narodzenia – od adwentu przez magiczne obrzędy związane z wigilią, Gwiazdorem, kolędnikami, obchodami sylwestra. Wykład wzbogacony o prezentację multimedialną. Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku

Zobacz więcej

Blücher

Jeden z największych dowódców wszechczasów – pruskiego feldmarszałek z okresu wojen napoleońskich – Gebhard Leberecht von Blücher. Ta wielka historyczna postać związana była ze Złotowszczyzną, a ślady tej obecności zachowały się do dzisiaj. Przedstawienie postaci z zaznaczeniem jego powiązań z naszym regionem. Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i

Zobacz więcej

Spacer po Kaplicy Pamięci

Zapraszamy zorganizowane grupy do zwiedzania zabytku z przewodnikiem. Obiekt położony przy ul. Staszica w Złotowie, zbudowany w 1906 roku, stanowił przez lata dom przedpogrzebowy. W styczniu 2022 roku oddany ponownie do użytku po gruntownej renowacji jako filia Muzeum Ziemi Złotowskiej. Zabytek prezentuje się znakomicie, podziw budzą malowidła ścienne i elementy

Zobacz więcej

Nasi przodkowie

Wyjaśnienie pojęcia przodków. Omówienie wyglądu zewnętrznego przodków na podstawie portretów na obrazach, reprodukcjach i zdjęciach. Wykonanie portretu przodków zgodnie z określoną modą na fryzurę, strój i otoczenie. Przedstawienie swojego przodka i opowiedzenie o nim. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w

Zobacz więcej

Grafika, linoryt

Zapoznanie się z grafikami znajdującymi się w zasobach muzeum na bazie prac Teresy Jakubowskiej. Omówienie technik graficznych ze szczególnym uwzględnieniem linorytu. Wykonanie projektu grafiki, przeniesienie ja na matryce i wycięcie dłutem w linoleum. Następnie wykonanie własnoręczne odbitek. Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około

Zobacz więcej

Ginące zawody-plecionkarstwo, wikliniarstwo

Wprowadzeniem będzie przedstawienie multimedialne z historii techniki corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego Nowy Tomyśl. Następnie uczestnicy wyplotą własny koszyk. Warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej to ciekawy sposób na rozbudzenie umiejętności manualnych drzemiących w dziecięcych dłoniach. Zajęcia dają możliwość poznania dawnego rękodzieła, jakim było plecionkarstwo, uczą obecnie wykorzystywanych technik i form

Zobacz więcej

Cieszmy się, że przeżyliśmy…

„Cieszmy się, że przeżyliśmy, zostawiając za nami te najgorsze chwile”   W listopadzie 1939 roku nastąpiło aresztowanie ojca pod zarzutem słuchania radia i rozpowszechniania usłyszanych wiadomości z Zachodu, a także za posiadanie broni. W tym samym czasie do domu przyszła policja niemiecka celem przeprowadzenia rewizji mieszkania. Zapytali, gdzie są ukrywane

Zobacz więcej