Odsłonięcie pomnika Friedricha Ludwika Jahna (1778-1852)

Pomnik Jahna znajdował się przed 1945 r. przy Tiergartenstraße (ul. Partyzantów), przy rozjeździe dróg na Zalesie i Blękwit. Odsłonięcie pomnika Friedricha Ludwika Jahna (1778-1852), inicjatora niemieckiego ruchu gimnastycznego połączonego z ruchem narodowym, miało miejsce 25.05.1901 r. Pomysłodawcą i fundatorem jego wystawienia był Turnverein Jahn (Związek gimnastyczny Jahn). Z tej okazji przybyli

Zobacz więcej

W ażurowo wyciętym herbie miasta podwojono liczbę drzew!

Chorągiewka (wiatrowskaz) umieszczona na wieży złotowskiego ratusza w 2002 r. zastąpiła uszkodzoną, metalową, która od 1914 roku wieńczyła najważniejszy budynek w mieście. Projektantem obecnej chorągiewki jest regionalista Jerzy Jelonek. Aktualna wersja nawiązuje do poprzedniej (z herbowym jeleniem między dwoma drzewami), jednak wzbogaca ją o nowe treści i symbole. W ażurowo

Zobacz więcej

200 lat!

„Razem młodzi przyjaciele! W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Jednością silni”. Ten ponadczasowy cytat z „Ody do młodości” Adama Mickiewicza pochodzący z 1820 r. przyświecał działalności Polsko Katolickiego Towarzystwa Młodzieży w Podróżnej w okresie międzywojennym. Sztandar szczęśliwie zachował się wraz z wyhaftowaną sentencją i wizerunkiem Św. Stanisława Kostki – patrona

Zobacz więcej

Umarł Kazimierz…

Kazimierz (Kaźko) IV – książę dobrzyński i słupski z dynastii Gryfitów, syn Bogusława V i Elżbiety Kazimierzówny, córki Kazimierza Wielkiego. Po śmierci matki wychowywany był na dworze krakowskim oraz cesarskim Karola IV, adoptowany przez Kazimierza Wielkiego przypuszczalnie w kwietniu 1369 roku. Siedem lat później, w 1376 roku Kazimierz wziął udział

Zobacz więcej

Lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim

6 listopada 2002 r. w Złotowie odbyła się uroczystość odsłonięcia lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim. Gmina żydowska istniała w naszym mieście od XVI wieku. W 1690 r. uzyskała koncesję od arcybiskupa gnieźnieńskiego Stefana Wierzbowskiego, a w 1736 r. pierwszy przywilej od Augustyna i Marcina Działyńskich. W dzisiejszym Złotowie pozostało niewiele

Zobacz więcej

Pieczęć majestatyczna Króla Kazimierza Wielkiego

  Pieczęć okrągła o średnicy 116 mm, dwustronna, należąca do króla Kazimierza Wielkiego. Na awersie monarcha zasiadający na tronie skrzyniowym, na rewersie ukoronowany orzeł. Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej okazałych przedstawień herbu Państwa Polskiego i ukoronowanego Orła z rozpostartymi skrzydłami i głową uniesioną lekko w górę. Ptak spogląda

Zobacz więcej

Złotowski zestaw filatelistyczny się powiększa!

Złotowski zestaw filatelistyczny się powiększa! Filatelistyka jest to rodzaj hobby, który polega na kolekcjonowaniu wszelkich tzw. walorów pocztowych. Najważniejsze są znaczki, czyste i ostemplowane. Filateliści zbierają także datowniki okolicznościowe, koperty, karty pocztowe i inne ciekawe przedmioty związane z pocztą. Walory pocztowe są niebywale cennym dokumentem historycznym i kulturowym potwierdzającym różnego

Zobacz więcej

Zaraza w Złotowie

Kiedy w latach 1709 – 1711 w Złotowie i okolicy szalała dżuma, zbierając srogie żniwo, katoliccy mieszkańcy miasta w akcie przebłagalnym wybudowali drewnianą kaplicę, poświęcając ją św. Rochowi. Kaplica przetrwała do początku XX w., kiedy to uległa zawaleniu. Nowa, ceglana, stojąca do dziś została pobudowana w 1903 r. staraniem ks.

Zobacz więcej

Wachmistrz Rebikowski

100 lat temu nasze miasto zatrudniało 8 urzędników ze średnim wykształceniem, 5 pracowników i jednego podurzędnika. Na magistracie było również 2 wachmistrzów miejskich. Długoletni, dotychczas jedyny wachmistrz Rebikowski przeszedł wtedy na emeryturę. Zlikwidowano stróży miejskich i z tego powodu zatrudniono jednego wachmistrza więcej. O nim właśnie pisze Antoni Jasiek we

Zobacz więcej

Przywilej Działyńskiego

17 października 1736 r. Augustyn Działyński nadał przywilej Żydom mieszkającym w Złotowie. Przywilej ten dawał lokalnej społeczności żydowskiej m.in. swobodę osiedlania się, gwarantował ochronę podczas odprawiania starotestamentowych nabożeństw, dawał zwolnienie z opłat, czynszów, danin i innej służby na cele publiczne, na rzecz dworu i miasta. W dalszej części dotyczącej handlu

Zobacz więcej

Przynależność administracyjna parafii złotowskich

Przynależność administracyjna parafii złotowskich na przestrzeni wieków Parafie kościoła rzymskokatolickiego na Krajnie od zamierzchłych czasów należały do metropolii gnieźnieńskiej. W 1512 roku prymas Łaski dokonał reformy administracyjnej na Krajnie, tworząc nowy archidiakonat z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim. W skład tego archidiakonatu weszło 6 dekanatów ulokowanych w północnej części Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego:

Zobacz więcej

Związek Polaków w Niemczech – czas powstania

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Siedzibą Związku stał się Berlin. W pionierskim okresie działalności główną rolę odgrywał Jan Baczewski, przedstawiciel mniejszości polskiej z terenów Prus Wschodnich oraz Jan Kaczmarek z Westfalii. Oficjalnie Związek zarejestrowano dopiero 3 grudnia 1922 r., o czym informuje na swoich łamach Dziennik

Zobacz więcej