MUZEUM czy MVZEVM?

Kapitała rzymska (capitalis monumentalis) to najstarszy i najdoskonalszy wzór dla późniejszych krojów pisma łacińskiego. Doskonałym przykładem może być inskrypcja pisma łacińskiego cesarz Trajana w stolicy Włoch. Kapitała (tylko duże litery alfabetu) jest pismem monumentalnym i dostojnym. Była z reguły wykuwana w kamieniu w celu upamiętnienia i podkreślenia rangi obiektu. Taką

Zobacz więcej

Rada miejska

“Radna miejska pani Beckmann sprzeciwiła się ostro paleniu tytoniu podczas posiedzeń Rady Miejskiej. Należy – jej zdaniem – mieć wzgląd na obecność kobiety. Na to radny Hoffmann odrzekł, że zdaje się, iż palenie jest miłe pani Beckmann, gdyż jej mąż, rajca Beckman, na każdym posiedzeniu pali fajkę. Powinna pani więc

Zobacz więcej

Historia trunku ze Złotowa

Historia trunku ze Złotowa „Receptury były uniwersalne i jednakowe w całych Niemczech. Na pewno jednak o jakości i smaku piwa decydowała woda. Wodę w naszym browarze ciągnięto ze studni artezyjskich głębokich na 100 metrów. Była wyborna, lecz obie studnie zostały po wojnie niestety zasypane. Produkowano piwo jasne i ciemne – tzw. maltz i oczywiście wybornego pilsnera” –

Zobacz więcej