Prawdziwe arcydzieło dawnego kunsztu kowalskiego!

W niewielkim łączniku historycznym na I pietrze ustanowiliśmy muzealia dawnej Rzeczypospolitej z naszego terenu.Wyeksponowaliśmy tu m.in. żelazną skrzynię pochodząca z Kleszczyny z XVIII w. Ciężka (ważąca 54 kg!), czworoboczna skrzynia, otwierana od góry wiekiem, wykonana z arkuszy grubej,masywnej blachy stalowej, to prawdziwe arcydzieło dawnego kunsztu kowalskiego! Mechanizm zamka zamontowano od

Zobacz więcej

Honorowa Obywatelka Miasta Jowita Kęcińska-Kaczmarek

Profesorka Jowita Kęcińska-Kaczmarek Druga z dwóch, jedynych kobiet z zaszczytnym tytułem Honorowa Obywatelka Miasta Złotowa, nadanym uchwałą Rady Miejskiej miasta Złotowa w 2020 roku.     Wybitna znawczyni języka i kultury naszego regionu. Mieszkająca w Wielkim Buczku. Przez lata związana z Akademią Pomorska w Słupsku. Osoba o niespożytej energii, pomysłowości

Zobacz więcej

Ks. Domański z nowej budowy kaplicy św. Rocha

      Zarząd kościoła św. Rocha pozwala sobie całkowicie pokornie zdać relacjęz nowej budowy kaplicy św. Rocha. Rząd królewski, który przedłożył plan i kosztorys nowej kaplicy Rocha, odpowiedział 17 sierpnia 1901 r., że nie ma obaw co do projektu.Na posiedzeniu 18 października 1902 r. Rada kościelna zdecydowałao wystawieniu budynku

Zobacz więcej

Studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka

Dzięki pracy archeologów z Muzeum w Koszalinie (Andrzej Kuczkowski i Andrzej Kasprzak) powstała wyjątkowa księga z okazji 80. urodziny Ignacego Skrzypka, który całe swoje zawodowe życie związał z archeologią, i nadal jest człowiekiem aktywnym, i cały czas jest mu bliski los naszego muzeum. W publikacji znalazły się oczywiście akcenty lokalne.

Zobacz więcej

Jubileusz 50. lecie Krajniaków w Wielkim Buczku

Od ponad 50 lat Krajniacy z Wielkiego Buczka urozmaicają życie kulturalne Krajny.  3 października 2020 r. odbyła się jubileuszowa uroczystość na cześć 50. rocznicy działalności zespołu. Z okazji wspaniałego jubileuszu twórczości Zespołu Krajniacy, składamy najserdeczniejsze podziękowania za to, że od 50 lat pielęgnujecie tradycje muzyczno-wokalne naszego regionu, które uczą, wychowują

Zobacz więcej

W Wielkim Buczku

Ciekawym przykładem architektury sakralnej jest kościół parafialny z I połowy XVIII w. pod wezwaniem św. Trójcy w Wielkim Buczku. Kościół jest budynkiem drewnianym, wzniesionym na kamienno-ceglanej podmurówce, w konstrukcji szkieletowej,z wypełnieniem cegłą. Ściany od wewnątrz oraz wypełnienia od zewnątrz otynkowano. Nowa zakrystia wzniesiona została z cegły. Dachy oraz hełm wieży

Zobacz więcej

Dwie legendy Kujana

Według ludowego bajarza z Zakrzewa Piotra Jaśka istnieją dwie legendy dotyczące proweniencji nazwy Kujan.   Pierwsza mówi, że nazwa pochodzi od średniowiecznego księcia zwanego Kujan, który mieszkał wraz z urodziwą małżonką na wyspie na środku jeziora Borówno. Gdzieś na drugim brzegu jeziora siedział w swoim gródku brat Kujana. Ów braciszek

Zobacz więcej

Dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a

W trakcie badań zabudowy zespołów miejskich w dawnym województwie koszalińskim w latach 1958-1960, zwrócona została uwaga na dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a, który swym ukształtowaniem i skalą wyodrębniał się wyraźnie od pozostałych obiektów. Jako też najlepszy i najciekawszy przykład dawnej zabudowy szczytowej miasta został uznany za zabytek

Zobacz więcej

Loterie w Złotowie

Dzięki życzliwości Państwa Jolanty i Tadeusza Małeckich jesteśmy w posiadaniu kredowej tablicy loterii złotowskiej z okresu międzywojennego. Erich Hoffmann w swoich kronikach w okresie niemieckim wiąże loterię z dwoma rodami – Seelertów, Kahnemannów oraz hotelem Lamberz. Ernest Seelert, prowadzący loterię w Złotowie, zastępca burmistrza, komendant i współzałożyciel straży pożarnej, przeniósł

Zobacz więcej

DOM RODZINY BINIAKOWSKICH

DOM RODZINY BINIAKOWSKICH (ul. Wojska Polskiego 17) – Roman Rożeński Rodzina Biniakowskich należała do elity polskich przedstawicieli Krajny. Przodkowie pochodzili z Nakła, gdzie byli właścicielami sporych posiadłości. Bartłomiej Biniakowski – pradziad Mateusza – piastował godność burmistrza Nakław okresie przedrozbiorowym w latach 1771 – 1772. Ojciec Mateusza Konstanty Biniakowski (1845 –

Zobacz więcej

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie – 102 rocznica

102 lata temu, 16 lutego 1919 roku, zakończyło się zwycięskie powstanie Wielkopolskie. Aby uczcić pamięć uczestników powstania związanychze Złotowem, 16 lutego 2021 roku, muzealnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Emilii hrabiny Chłapowskiej. [o odsłonięciu tablicy przeczytasz TUTAJ] Hrabina ostatnie lata życia spędziła w budynku przy obecnej ul. Bolesława Krzywoustego 7,

Zobacz więcej

A gdy ponownie otwieraliśmy…

„Niemało wysiłku i pracy włożono w dzieło odbudowy zabytkowego domu przy ul. Wojska Polskiego w Złotowie…” – za Gazetą POMORSKĄ z 1966 roku. Na zdjęciu widać jakie kolejki złotowian ustawiały się, aby obejrzeć ekspozycję Muzeum Ziemi Złotowskiej tuż po jego otwarciu w nowej siedzibie. Po czterech miesiącach zamknięcia, nasze muzeum

Zobacz więcej