Lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim

6 listopada 2002 r. w Złotowie odbyła się uroczystość odsłonięcia lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim. Gmina żydowska istniała w naszym mieście od XVI wieku. W 1690 r. uzyskała koncesję od arcybiskupa gnieźnieńskiego Stefana Wierzbowskiego, a w 1736 r. pierwszy przywilej od Augustyna i Marcina Działyńskich. W dzisiejszym Złotowie pozostało niewiele

Zobacz więcej

Pieczęć majestatyczna Króla Kazimierza Wielkiego

  Pieczęć okrągła o średnicy 116 mm, dwustronna, należąca do króla Kazimierza Wielkiego. Na awersie monarcha zasiadający na tronie skrzyniowym, na rewersie ukoronowany orzeł. Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej okazałych przedstawień herbu Państwa Polskiego i ukoronowanego Orła z rozpostartymi skrzydłami i głową uniesioną lekko w górę. Ptak spogląda

Zobacz więcej

Złotowski zestaw filatelistyczny się powiększa!

Złotowski zestaw filatelistyczny się powiększa! Filatelistyka jest to rodzaj hobby, który polega na kolekcjonowaniu wszelkich tzw. walorów pocztowych. Najważniejsze są znaczki, czyste i ostemplowane. Filateliści zbierają także datowniki okolicznościowe, koperty, karty pocztowe i inne ciekawe przedmioty związane z pocztą. Walory pocztowe są niebywale cennym dokumentem historycznym i kulturowym potwierdzającym różnego

Zobacz więcej

Zaraza w Złotowie

Kiedy w latach 1709 – 1711 w Złotowie i okolicy szalała dżuma, zbierając srogie żniwo, katoliccy mieszkańcy miasta w akcie przebłagalnym wybudowali drewnianą kaplicę, poświęcając ją św. Rochowi. Kaplica przetrwała do początku XX w., kiedy to uległa zawaleniu. Nowa, ceglana, stojąca do dziś została pobudowana w 1903 r. staraniem ks.

Zobacz więcej

Wachmistrz Rebikowski

100 lat temu nasze miasto zatrudniało 8 urzędników ze średnim wykształceniem, 5 pracowników i jednego podurzędnika. Na magistracie było również 2 wachmistrzów miejskich. Długoletni, dotychczas jedyny wachmistrz Rebikowski przeszedł wtedy na emeryturę. Zlikwidowano stróży miejskich i z tego powodu zatrudniono jednego wachmistrza więcej. O nim właśnie pisze Antoni Jasiek we

Zobacz więcej

Przywilej Działyńskiego

17 października 1736 r. Augustyn Działyński nadał przywilej Żydom mieszkającym w Złotowie. Przywilej ten dawał lokalnej społeczności żydowskiej m.in. swobodę osiedlania się, gwarantował ochronę podczas odprawiania starotestamentowych nabożeństw, dawał zwolnienie z opłat, czynszów, danin i innej służby na cele publiczne, na rzecz dworu i miasta. W dalszej części dotyczącej handlu

Zobacz więcej

Przynależność administracyjna parafii złotowskich

Przynależność administracyjna parafii złotowskich na przestrzeni wieków Parafie kościoła rzymskokatolickiego na Krajnie od zamierzchłych czasów należały do metropolii gnieźnieńskiej. W 1512 roku prymas Łaski dokonał reformy administracyjnej na Krajnie, tworząc nowy archidiakonat z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim. W skład tego archidiakonatu weszło 6 dekanatów ulokowanych w północnej części Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego:

Zobacz więcej

Związek Polaków w Niemczech – czas powstania

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Siedzibą Związku stał się Berlin. W pionierskim okresie działalności główną rolę odgrywał Jan Baczewski, przedstawiciel mniejszości polskiej z terenów Prus Wschodnich oraz Jan Kaczmarek z Westfalii. Oficjalnie Związek zarejestrowano dopiero 3 grudnia 1922 r., o czym informuje na swoich łamach Dziennik

Zobacz więcej

Poświęcenie Fary

25 sierpnia 1968 r., kiedy to złotowska fara była w całości wyposażona to biskup spiguceński ( i jednocześnie sufragan żmudzki, scholastyk gnieźnieński, dziekan włocławski i archidiakon warszawski ) Jacek Święcicki (krewny żony Grudzińskiego, Marianny ze Święcickich) dokonał jej konsekracji. Podczas tejże konsekracji kościół złotowski został poświęcony Najświętszej Marii Pannie Wniebowziętej

Zobacz więcej

Pościg samochodowy z 1920 r. Lucjan Prądzyński

POŚCIG  SAMOCHODOWY  NA TRASIE  ZŁOTÓW –  KUJAN (granica  państwowa). Godną pamięci Złotowian jest postać Lucjana Prądzyńskiego, delegata Polskiej Powiatowej Rady Ludowej w Złotowie na Międzynarodową Konferencję Pokojową w Spaa w Belgii w roku 1920, bojowego działacza wolnościowego na terenie Ziemi Złotowskiej. Przed wyjazdem na Konferencję do Spaa w lipcu 1920

Zobacz więcej

Piast w Złotowie

22 lipca 1957 r. w dniu „Święta Odrodzenia” w uroczystej oprawie dokonano odsłonięcia pomnika. Po odegraniu hymnu narodowego i odśpiewaniu „Roty” przez miejscowy chór Św. Cecylii liczne delegacje i mieszkańcy Ziemi Złotowskiej złożyli u stóp Piasta wieńce i kwiaty. W wystąpieniach akcentowano, że „my tu byliśmy, jesteśmy i będziemy”. Twórcą

Zobacz więcej

Podlass – miejscowy fryzjer

Na budynku przy ulicy Dworzaczka 9 mozna zauważyć  napis „PaulPodlass. Jak wiadomo Podlass był miejscowym fryzjerem, który posiadał swój zakład fryzjerski mieszczący się na ulicy Wojska Polskiego. Swój napis reklamowy postanowił jednak umieścić na budynku dokładnie naprzeciw konkurencyjnego zakładu fryzjerskiego.Jak wynika z różnych źródeł, budynek z napisem przy ulicy Dworzaczka

Zobacz więcej