poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Czy patriotyzm stał się niemodny? – Tradycje narodowe i lokalne.

Celem nadrzędnym jest utrzymanie, a zwłaszcza rozwój tożsamości narodowej i lokalnej.

Wyjaśnienie słowa patriotyzm i przedstawienie uczniom przykładów postaw patriotycznych. Rodzaje patriotyzmu: nasz patriotyzm

Rodzinny -osobisty

Regionalny -lokalny

Narodowy -centralny

Światowy –globalny

Przypomnienie dat uroczystości państwowych i lokalnych. Dyskusja czym jest patriotyzm dla każdego z nas i w jaki sposób się go wyraża.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Skip to content