poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Delegacja z Krajny we Wrocławiu

 

W niedzielę 8 marca 2020 we Wrocławiu odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji 82. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. W uroczystościach wzięła udział delegacja z Krajny Złotowskiej. Jednym z punktów bogatego programu było wystąpienie Kamili Krzanik-Dworanowskiej (dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej), która zaprezentowała złotowską ścieżkę edukacyjno-turystyczną „Szlakiem Znaku Rodła”. Kolejnym regionalnym akcentem stał się występ Harcerskiego Zespołu Mandolinowego FRYGI z Łąkiego pod dyrygenturą Stanisława Gortata.

Całodniowe uroczystości w historycznym centrum miasta Wrocławia – na Ostrowie Tumskim – zgromadziły przedstawicieli szkół i patriotycznych organizacji z całego kraju oraz władz samorządowych i parlamentarzystów. Obecne były poczty sztandarowe, delegacje szkolne, patrole konne Straży Miejskiej i zaproszeni goście z organizacji z całego kraju. Obchody rozpoczęły się przy Kościele pw. św. Marcina. Tam przed tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła odczytany został m.in. apel pamięci. Po złożeniu kwiatów przez delegacje odbył się V Marsz Rodła przez Ostrów Tumski do Archikatedry wrocławskiej, gdzie została odprawiona Msza święta. Po eucharystii o godz. 12.30 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się część merytoryczno-artystyczna wydarzenia, w trakcie której wystąpili nasi przedstawiciele z Krajny. Na uczestników czekał 100 kilowy tort z wizerunkami Prawd Polaków spod znaku Rodła. Uroczystość zorganizowana została przez Rodzinę Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła ogłoszono 6 marca 1938 r. w Berlinie w czasie I Kongresu Polaków. Kongres miał jeden cel, Polakom zależało aby świat dowiedział się, że na terenach III Rzeszy żyje aktywna, świadoma swego miejsca na ziemi i swej narodowości ludność polska, podkreślił Prezes Rodziny Rodła Tadeusz Szczyrbak. Podstawowym przesłaniem Rodła był obowiązek Polaków do bronienia swojej tożsamości narodowej, chronienia polskiej tradycji, języka, kultury oraz, że powinni się zjednoczyć pod jednym hasłem i jednym znakiem, a znakiem tym stało się Rodło. Przekaz Rodła brzmiał: „Jesteśmy Polakami i należymy do Narodu Polskiego, Rodło jest symbolem naszego pochodzenia i naszej łączności z całym Narodem Polskim”.

Skip to content