poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a

W trakcie badań zabudowy zespołów miejskich w dawnym województwie koszalińskim
w latach 1958-1960, zwrócona została uwaga na dom w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a,
który swym ukształtowaniem i skalą wyodrębniał się wyraźnie od pozostałych obiektów.

Jako też najlepszy i najciekawszy przykład dawnej zabudowy szczytowej miasta został uznany za zabytek i wpisany do rejestru konserwatorskiego, co uchroniło go przed rozebraniem planowanym już w latach sześćdziesiątych.

Budynek, zaliczony po wojnie do mienia poniemieckiego, był w tym czasie użytkowany tylko częściowo, w parterze, na cele handlowe.
Wieloletni brak konserwacji spowodował poważne zniszczenia i uniemożliwił właściwe wykorzystanie pozostałych części, zajmowanych okresowo na magazyny sklepu z sąsiedniej kamienicy.

Jak daleko posunęła się ruina obiektu, świadczy opinia mgr. Z. Konarzewskiego z 1962 r. w której stwierdza on między innymi, że Budynek jest
w bardzo złym stanie. Muszą być bowiem wymienione w 40 proc. elementy konstrukcyjne ścian, a w szczególności podwaliny. Podobnie należy przełożyć wszystkie stropy, gdyż belki są uszkodzone na 70 proc. powierzchni. Także muszą być wzmocnione, a nawet częściowo wymienione krokwie połaci dachowych.

 

Mimo stwierdzenia złego stanu technicznego Wojewódzki Konserwator, wykorzystując inicjatywę miejscowego społeczeństwa, podjął decyzję przeprowadzenia remontu z jednoczesną adaptacją go na siedzibę Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Skip to content