poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Kobieta w Powstaniu Wielkopolskim – Emilia hrabina Chłapowska

ppor., ur. 1.07.1887 r. w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. Córka Tadeusza i Felicji Szczanieckiej. Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką.

Po 1945 r. mieszkała w Złotowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 12. Była na rencie. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i posiadała leg. nr 309255. Zmarła w Złotowie 12 lutego 1974 r. Przybliżenie postaci jednej z ważnych kobiet Złotowszczyzny. Prezentacja. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Skip to content