poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Ksiądz Leon Pellowski

Ksiądz Leon Pellowski, Kaszub z Kościerzyny, proboszcz parafii WNMP w Złotowie, był postacią niezwykłą. Ksiądz Pellowski był gorącym patriotą. Nie zapominamy o jego zasługach dla naszego miasta. Pamięć o duszpasterzu trwa w Złotowie, czego materialnym śladem jest nadanie jego imienia jednej z ulic.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Skip to content