poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Moja pasja – pszczelarstwo. Edukacja ekologiczna na przykładzie pszczelarstwa.

Celem jest ukazanie pasji i jej pozytywnej roli w życiu i uświadomienie uczniom co jest ekologicznego w produktach pszczelich.

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:

  • wyjaśnić dlaczego hobby i zainteresowania pomagają w życiu
  • wyjaśnić pojęcie produkty pszczele
  • podać nazwy tych produktów
  • wymienić dziedziny, w których znalazły one zastosowanie,
  • wykazać obecność tych produktów w życiu codziennym
  • potrafi określić wartość odżywczą i zdrowotną pszczelich produktów.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Usuń obrazek wyróżniający

Skip to content