poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Muzeum wyróżnione wśród organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

   

W tym roku w Polsce wydarzenia pod znakiem #EuropejskieDniDziedzictwa odbyły się już po raz 30. Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią doskonałą okazję do odkrywania historii ludzi i miejsc, które przyczyniły się do ukształtowania kultury i dziedzictwa Europy. Muzeum Ziemi Złotowskiej w tym roku przystąpiło do projektu po raz pierwszy z wrześniowym wydarzeniem „Życie w Zagrodzie” i od razu zostało wyróżnione wśród organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce! Podziękowanie w postaci szklanej statuetki z rąk dyrektor Narodowego Instytutu dziedzictwa, dr hab. Katarzyny Zalasińskiej odebrała dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej Kamila Krzanik-Dworanowska z koordynatorką wydarzenia, adiunktem muzealnym, Wiolettą Bednarz.

Europejskie Dni Dziedzictwa, to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny obejmujący swoim zasięgiem 50 krajów sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W tym roku w Polsce wydarzenia pod znakiem EDD odbyły się już po raz 30. Z tej okazji 7 grudnia w Teatrze Kamienica w Warszawie, miała miejsce Gala Jubileuszowa Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”.

Uroczysta Gala była okazją do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych lokalnych organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy, podziękowań oraz integracji organizatorów i koordynatorów wojewódzkich EDD.

Jubileuszową Galę Europejskich Dni Dziedzictwa uświetnił występ chóru dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jana Kurczewskiego, pod dyrekcją Anny Michalak. Zespół jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. Brał udział w licznych festiwalach i konkursach. Od tego roku do chóru dołączyły uczennice z Ukrainy. Stąd uczestnicy koncertu mogli usłyszeć również ukraińskie melodie ludowe wykonane przez solistkę Darię Dubyninę, która zaprezentowała się w przepięknym stroju ludowym. Obok Darii wystąpiła również z repertuarem polskim Kornelia Sikorska, solistka chóru dziewczęcego.

30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa była objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Europejskie Dni Dziedzictwa, zapoczątkowane we Francji przez Radę Europy w 1985 r. i prowadzone jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Rady Europy od 1999 r., umożliwiły obywatelom poznawanie kultury poprzez wydarzenia tematyczne. Stanowią doskonałą okazję do odkrywania historii ludzi i miejsc, które przyczyniły się do ukształtowania kultury i dziedzictwa Europy.

Inicjatywa należy do najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych w Europie. Ogólnoeuropejski charakter programu łączy mieszkańców Europy i odwołuje się do europejskiego wymiaru dziedzictwa kulturowego zapisanego w Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W tym roku odbyło się aż 50 000 wydarzeń, które miały na celu uznanie wartości wspólnego europejskiego dziedzictwa i potrzebę jego zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Przez dwa weekendy września w całej Polsce odbyło się ponad 1200 wydarzeń o charakterze artystycznym i naukowym, w których uczestniczyło przeszło 200 tysięcy osób. Nie brakowało wystaw, koncertów, pokazów, spacerów, rajdów, festynów i wielu innych, emocjonujących przedsięwzięć, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich osób, które wzięły w nich udział.

Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który odpowiada także za promocję projektu w skali całego kraju. Na przestrzeni czasu – przy wsparciu władz samorządowych, dziesiątek organizacji pozarządowych, setek organizatorów poszczególnych wydarzeń oraz mediów tradycyjnych i społecznościowych – powstała wyjątkowa formuła tego projektu, co podkreśliła podczas swojego przemówienia dyrektor Narodowego Instytutu dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

 

Skip to content