poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka „IZABELLA 2017” dla naszego muzeum

Po raz czwarty Muzeum Ziemi Złotowskiej jest laureatem konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella”. Gala finałowa, tradycyjnie zbiegająca się z Międzynarodowym Dniem Muzeów,  odbyła się 21 maja 2018 roku w Muzeum Pałac w Rogalinie oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Izabella jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Konkurs na trwałe wpisał się w kulturalny krajobraz regionu. Co roku w konkursie „Izabelli” nagradzane są najważniejsze, najbardziej spektakularne przedsięwzięcia muzealne z całego regionu Wielkopolski.

Po raz pierwszy Muzeum Ziemi Złotowskiej otrzymało najwyższą nagrodę – Grand Prix oraz statuetkę Izabella 2017 – Kategoria II – Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa – za projekty „Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju” oraz „Małymi krokami – edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiej”. W tej kategorii doceniono komplementarność obu projektów. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrodę pani dyrektor Kamili Krzanik-Dworanowskiej, której  towarzyszyła Wioletta Bednarz – asystent muzealny oraz Stefan Czajka – konserwator muzealny.

Muzeum Ziemi Złotowskiej znalazło się w zacnym gronie obok instytucji: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz Muzeum Miasta Turku –  zdobywców Grand Prix i statuetek Izabella w konkursie dla najlepszych inicjatyw muzealnych ubiegłego roku. Kolejne nagrody i wyróżnienia trafiły dla placówek w całym regionie.

„Opieka nad śladami naszego dziedzictwa kulturowego to nie tylko wypełnianie zobowiązania wobec przeszłości. To konstruowanie mostu łączącego to, co nas zbudowało z tym, na czym warto budować swoją przyszłość” – podkreślał Marszałek Marek Woźniak.

Chcielibyśmy z tej okazji podziękować wszystkim, który przyczynili się do tej nagrody:

  • Inicjatorom i pomysłodawcom nagrodzonych projektów
  • Wszystkim pracownikom muzeum, którzy przyczynili się do realizacji projektów
  • Prelegentom z lokalnych muzeów, którzy współtworzyli konferencję
  • Członkom Rady Muzealnej, przyjaciołom muzeum
  • Uczestnikom Wakacyjnego Klubu Małego Muzealnika
  • Muzealnym gościom, odbiorcom naszych działań – wydarzeń i publikacji
  • Muzeum Historii Polski za dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra 2017
  • Gminie Miasto Złotów i burmistrzowi Adamowi Pulitowi za wsparcie
  • Jury konkursu IZABELLA 2017 za docenienie działań małego regionalnego muzeum!

Dziękujemy!

 

Skip to content