poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka

Dzięki pracy archeologów z Muzeum w Koszalinie (Andrzej Kuczkowski i Andrzej Kasprzak) powstała wyjątkowa księga z okazji 80. urodziny Ignacego Skrzypka, który całe swoje zawodowe życie związał z archeologią, i nadal jest człowiekiem aktywnym, i cały czas jest mu bliski los naszego muzeum.

W publikacji znalazły się oczywiście akcenty lokalne. Pierwszy tekst, zaraz za dorobkiem naukowym jubilata, to refleksje naszego wieloletniego dyrektora muzeum Jerzego Kloskowskiego – Na Jubileusz 80-lecia szanownego kolegi mgr. Ignacego Skrzypka.

„Lata płyną jak woda, dekada za dekadą czasem zaznacza się wyraźniej w naszym życiu, a w końcu nadeszła nam już starość, o której lepiej nie mówić, by jej nie spłoszyć i nie popędzać nastrojem kryzysu, który jest wokół nas i przed nami. My jesteśmy pokoleniem ukształtowanym przez ostatnią wojnę i nadal, jak nasi rodzice, porównujemy wydarzenia czasów przedwojennych i powojennych. Jakżeż czas łączy się z zawodem naszego Jubilata! Wszakże w praktyce używał on chronologii archeologicznej względem artefaktów znalezionych i wykopanych na stanowiskach czy na powierzchni Ziemi Pomorskiej.”

Artykuł z działu Pomoranica jest opisem odkrywania dziejów wsi Klukowo, autorka Kamila Krzanik-Dworanowska – mieszkanka Klukowa i obecna dyrektor muzeum w Złotowie.

Klukowo – odkrywanie dziejów wsi – Monograficzny artykuł poświęcony wsi Klukowo w powiecie złotowskim. Przedstawiono w nim dzieje wsi. Autor omówił stanowiska i badania archeologiczne prowadzone we wsi i jej okolicach, m.in. przez bohatera księgi jubileuszowej, a następnie przedstawił zarys historii wsi od średniowiecza do współczesności. W pracy wykorzystano źródła archiwalne i drukowane, a także literaturę przedmiotu. Artykuł napisany poprawnie, aparat naukowy użyty bez zastrzeżeń. Ilustracje wzbogacają wartość pracy.

Cały teksty przeczytasz TUTAJ – Klukowo – Krzanik-Dworanowska

W dziale Muzealia można znaleźć tekst autorstwa honorowego członka naszej Rady Muzeum prof. Andrzeja Kokowskiego.

Skip to content