poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Święci w mieście

  • Nawiązanie do budowli przedstawionych na kartkach – rozpoznanie, okoliczności powstania budowli.
  • Definicja słowa patron, jaka jest jego rola, wymienienie najbardziej znanych patronów.
  • Omówienie patronów złotowskich kościołów i odszukanie w muzeum ich wizerunków (św. Maria Panna, św. Stanisław Kostka, św. Piotr, św. Paweł, św. Roch).

Wykonanie pracy plastycznej z zarysem kościoła złotowskiego, poprzez dorysowanie wizerunku patrona z jego atrybutami, lub zilustrowanie charakterystycznego miejsca w Złotowie wraz z patronem nadanym przez uczestników warsztatów.

Warsztaty odbywają się w budynku Muzeum Ziemi Złotowskiej i Spichlerza Złotowskiego. Przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 10 zł za dwie godziny zajęć

Skip to content