Kobieta w Powstaniu Wielkopolskim – Emilia hrabina Chłapowska

ppor., ur. 1.07.1887 r. w Michorzewie, pow. Nowy Tomyśl. Córka Tadeusza i Felicji Szczanieckiej. Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach pod Wysoką. Po 1945 r. mieszkała w Złotowie przy

Zobacz więcej