Ślady Przeszłości. Zaopiekuj się zabytkiem

Uczniowie opiekują się zabytkami. Program jest ciekawą formą realizacji ścieżki regionalnej – proponuje poznawanie historii regionu poprzez poszukiwanie i opiekę nad szeroko pojmowanymi śladami przeszłości z najbliższego otoczenia – budynkami, cmentarzami, przedmiotami kultury materialnej, wytworami kultury duchowej. W Muzeum Ziemi Złotowskiej znajdują się materiały na temat wielu miejscowości naszego powiatu

Zobacz więcej