poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Wisła to Rodło – historia obrazkowa

Dzieci pod opieką muzealników wykonają historię obrazkową przedstawiająca okoliczności powstania nazwy i Znaku Rodła. Spotkanie będzie propagowało ideę Związku Polaków w Niemczech i jego historię lokalną.

  1. Pogadanka:
    – idea powstania Związku Polaków w Niemczech,
    – potrzeba stworzenia symbolu – znaku, jednoczącego Polaków w Niemczech,
    – mapa Polski: bieg Wisły i Kraków jako symbol ZPwN oraz źródło nazwy Rodło, odbiór znaku przez Niemców.
  1. Wykonanie historyjki obrazkowej (5-6 kartek) – przedstawiającej okoliczności powstania znaku i nazwy Rodło.

Tekst: Od 1772 r. Złotowszczyzna znajdowała się pod zaborem niemieckim.

W 1922 roku Polacy założyli organizację pod nazwą Związek Polaków w Niemczech, która miała podkreślać polskość mieszkańców tych ziem oraz walczyć o ich prawa.
Rozmowa członków ZPwN o potrzebie stworzenia znaku –  łącznika Polaków.
„Burza mózgów”, której efektem jest bieg Wisły jako symbol ZPwN.
Szukanie odpowiedniej nazwy dla znaku (połączenie Rodziny i godła).
„Wisła to Rodło, a Rodło to Wisła i Kraków”.

Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 10 zł za dwie godziny zajęć.

Skip to content