poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Spotkanie konsultacyjne dla dyrektorów i nauczycieli

„Wielcy nauczyciele zawsze rozumieli, że ich zadaniem nie jest nauczanie przedmiotu, ale uczenie uczniów.” Ken Robinson

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy zaprzyjaźnionym nauczycielom i pedagogom najcieplejsze życzenia mocnego zdrowia,
wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Zaproszenie dla dyrektorów i nauczycieli na spotkanie konsultacyjne

21 października 2021 (czwartek), godz. 15:15
Spichlerz złotowski, ul. Spichrzowa 9

Przygotowujemy ofertę edukacyjną dla Państwa uczniów.
Chcemy zaprezentować wyniki naszych prac i zaprosić Państwa do dyskusji. Informacje zwrotne posłużą nam do opracowania stałego planu zajęć w naszym muzeum. Będziemy wdzięczni za poświęcenie nam czasu. Z uwagi na obostrzenia prosimy o potwierdzenie udziału do 20.10.
Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie


Relacja ze spotkania z przedstawicielami okolicznych szkół.

21 października 2021 roku Muzeum Ziemi Złotowskiej zorganizowało spotkanie z nauczycielami okolicznych szkół, przedszkoli, ośrodków edukacyjnych. Odbyło się ono w Spichlerzu Złotowskim o godz. 15:15. Na około 60 zaproszeń odpowiedziało 14 pedagogów, głównie ze Złotowa, ale również Lipki, Radawnicy i Jastrowia. Poza tym obecnych było 5 pracowników muzeum.

Celem spotkania była dyskusja o rozszerzaniu stałej współpracy nauczycieli z instytucją muzealną. Próbowano określić główne utrudnienia w korzystaniu z oferty muzeum. Zwrócono uwagę na: niepewną pandemiczną sytuację i obostrzenia, brak edukacji regionalnej w podstawie programowej, krótki czas zajęć na wyjścia poza szkołę (konieczność zastępstw i zmian planu lekcji), w przypadku młodzieży szkół średnich problemowe okazały się również koszty biletów.

Zaproponowano, aby cześć lekcji muzealnych i warsztatów realizować w szkołach. Przykładami takich działań poza siedzibą muzeum w niedalekiej przeszłości były: cykl spotkań o hafcie krajeńskim, lekcja muzealna o historii szkolnictwa polskiego w okresie międzywojennym oraz inne okazjonalne wyjścia i wyjazdy muzealników do szkół. Warto podkreślić, że każdą potrzebę, grupę, propozycję muzealnicy starają się traktować indywidualnie i dostosowywać rozwiązania odpowiednie dla każdej ze stron.

Dyrektorka muzeum Kamila Krzanik-Dworanowska zaproponowała dyrektorom i nauczycielom współpracę, która mogłaby polegać na wymianie realizowanych przedsięwzięć przez muzeum i szkoły. Muzeum Ziemi Złotowskiej chętnie udostępni przestrzeń do działania (kaplicę, zagrodę krajeńską, wernisaże wystaw, uroczystości) pedagogom, którzy wraz z uczniami zrealizują inscenizację, spektakl, koncert, itp. (które często prezentowane są tylko w murach szkół). W zamian muzeum może zaoferować lekcje muzealne i warsztaty na korzystnych warunkach, dostosowanych do zainteresowanej grupy.

W trakcie spotkania zaprezentowano pedagogom zarys oferty edukacyjnej dla szkół i przedszkoli z opracowanymi przez muzealników tematami. Pedagodzy odnieśli się entuzjastycznie do propozycji edukacyjnych. Postanowili przeanalizować scenariusze lekcji i warsztatów pod względem zainteresowań i potrzeb uczniów. Informacje zwrotne posłużą muzealnikom do opracowania stałego planu zajęć w naszym muzeum. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas i a także wolę współpracy z Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Skip to content