poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Zburzenie zamku w Złotowie 1657-2017

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza dzieci i młodzież na lekcję muzealną, która w różnych aspektach przybliży czasy „potopu szwedzkiego” i jego tragiczne konsekwencje nie tylko dla kraju, ale też Krajny i naszego miasta. Uczestnicy poznają podstawowe fakty historii XVII wieku, sztuki wojennej tej epoki i ekwipunku żołnierskiego. Nauczą się osadzać wydarzenia historyczne w miejscu i w czasie. Ukształtują kompetencje interpersonalne związane z wyrażaniem i obroną własnych poglądów oraz przygotowują się do wystąpień publicznych. Uczestnik pozna dzieje swojej „Małej Ojczyzny”- Złotowa w okresie „potopu szwedzkiego” analizując informacje zawarte w tekście źródłowym. Pozna znaczenie wyrazów: husaria, hetman, buława, szabla, pałasz, napierśnik, szyszak, karwasz, oblężenie, odsiecz, mila, garnizon, knecht. Posługując się słownikiem języka polskiego nauczy się opisywać wygląd złotowskiego zamku na podstawie ryciny i wskaże jego położenie na mapie. Praca z tekstem źródłowym, mapą i słownikiem.

Wybrane wątki i tematy do zaprezentowania:

&   Film TV Asta „O Zamku w Złotowie”
&   Rzeczpospolita XVII w.
&   Dzieje złotowskiego zamku i jego właścicieli (rody Potulickich i Grudzińskich
&   Rola Andrzeja K. Grudzińskiego w „potopie” – od zdrajcy do bohatera

Kolejnym etapem będzie przygotowanie konferencji prasowej z trzema osobami – Janem III Sobieskim, Karą Mustafa i Andrzejem Karolem Grudzińskim.  Uczestnicy, wcielając się w dziennikarzy przygotują jedno pytanie dla każdej z postaci oraz krótki biogram na ich temat.

Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 10 – 18 lat. Koszt 5 zł za dwie godziny zajęć.

Skip to content