poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Wzory haftu krajeńskiego – cykl spotkań w złotowskich szkołach podstawowych

Muzeum Ziemi Złotowskiej rozpoczyna cykl spotkań realizowanych na przełomie września i października 2019 w miejskich szkołach podstawowych. Spotkania będą kontynuacją ubiegłorocznego projektu „Haft Krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona”. Zorganizowane w 2018 roku: wystawa, cykl pięciu spotkań oraz publikacja i jej promocja pozwoliły upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnego haftu krajeńskiego. Spotkania panelowe poza siedzibą muzeum, w pięciu ośrodkach kultury na terenie Krajny zintegrowały lokalną społeczność z obszarów odległych od dużych aglomeracji. Pojawiło się dzięki temu duże zainteresowanie tematyką haftu ze strony wychowawców młodego pokolenia. Liczne zapytania potwierdzają potrzebę organizacji wydarzeń poświęconych tradycjom regionalnym w okolicznych szkołach. Odbiorcami zadania będą osoby zainteresowane haftem krajeńskim oraz dzieci, młodzież i grono pedagogiczne złotowskich szkół podstawowych.

23.09.2019, godz. 10:50 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złotowie

30.09.2019, godz. 10:00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złotowie

07.10.2019, godz. 10:45 Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie

21.10.2019, godz. 10:30 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie

 

Wstępem do każdego spotkania będzie multimedialna prezentacja materiałów dotyczących haftu krajeńskiego. Prelekcję w formie dostosowanej do percepcji odbiorców poprowadzi Kamila Krzanik-Dworanowska. Na skutek skomplikowanej historii i braku systematycznych badań etnograficznych Krajna jest jednym z nielicznych regionów w Polsce, który nie posiada naukowo udokumentowanego oraz zrekonstruowanego wzornika haftu ludowego. Jednak Krajna nie jest skazana na wykluczenie z badań naukowych lub jej ignorowanie przez badaczy. Powinna być ona penetrowana przez instytucje muzealne i badana przez naukowców. Odbiorcy zadania poznają historię badań nad haftem krajeńskim, prawidłowy wzór historycznego ludowego haftu krajeńskiego z 1 poł. XX wieku, motywy, zasady kompozycji, kolorystykę i ściegi. Prezentacja ukaże dużą aktywność twórców lokalnych i wsparcie instytucji kultury w kultywowaniu tradycji rodzimego haftu krajeńskiego.

 

Po prezentacji uczestnicy wezmą udział w pokazie tradycyjnej techniki hafciarskiej prezentowanej przez Jerzego Brzezińskiego i Irenę Bilecką. Techniką haftowania jest haft płaski i sznureczek. Haft ten oparty jest na czterech kolorach: błękitnym, niebieskim, chabrowym i czarnym. Istnieje pewna dowolność w ich doborze do różnych kompozycji. W przypadku omawianego haftu obowiązuje przede wszystkim zasada kontrastu.

Następnie uczestnicy zapoznają się z wpływem haftu krajeńskiego na współczesne wytwory rękodzielnicze, biorąc udział w warsztatach malowania motywów z haftu krajeńskiego na przedmiotach codziennego użytku pod opieką Joanny Skiery. Według dr Angutek konwencjonalna tradycja hafciarska na Krajnie wyrasta z więzi lokalnych i regionalnych wynikających z faktu bycia Krajniakiem. Jednak współczesne techniki sprawiają, że technika haftu jest wypierana przez bardziej nowoczesne i prostsze metody plastyczne, np. malowanie na porcelanie, szkle czy na tkaninie. Efektem spotkania warsztatowego będą oparte na tradycji ludowej Krajniaków współczesne przedmioty użytkowe. Wykonanie własnoręczne sprawi, że przenoszone motywy będą utrwalone w pamięci i świadomości odbiorców.

  • 10/10/2019
  • 10:00
Zapisz się.