I. Informacje ogólne:

Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Ziemi Złotowskiej odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad Regulaminu.

II. Zasady zwiedzania:

Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w holu muzeum.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.

Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
fotografowania z użyciem lampy oraz fotografowania z użyciem statywu – bez wcześniejszych uzgodnień.

Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe oraz ich wyciszenie podczas zwiedzania ekspozycji.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesłać na adres mailowy: poczta@muzeum-zlotow.pl

Muzeum w Złotowie 2017