Zawartość serwisu (strona www), włącznie z elementami tekstowymi, graficznymi i układem strony, jest własnością Muzeum Ziemi Złotowskie w Złotowie z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 2a w Złotowie oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.
Muzeum Ziemi Złotowskie w Złotowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. Muzeum Ziemi Złotowskie w Złotowie nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu i powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania – całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.

Muzeum w Złotowie 2017