Aktualizacja 30.03.2022 r.

Dostępność cyfrowa Muzeum Ziemi Złotowskiej

Strona internetowa https://muzeum-zlotow.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W naszych filmach nie ma napisów dla osób niedosłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będę miały takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są częściowo dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy
  je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy, jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru. 
 • Strona internetowa częściowo zgodna: brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Wioletty Bednarz mailowo – Wioletta Bednarz <poczta@muzeum-zlotow.pl> lub telefonicznie do instytucji – 67 263 28 72

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Budynki które zajmujemy, to zabytki, których konstrukcja uniemożliwia wybudowanie odpowiednich podjazdów, barierek, poszerzenie istniejących drzwi. Z powodu małej przestrzeni nie ma możliwości instalacji wind dla sprawnego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynków. Osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, chcące skorzystać z naszych usług mogą się przemieszczać tylko na parterze.

Lokalizacje: Muzeum Ziemi Złotowskiej, Spichlerz Złotowski, Kaplica Pamięci, Zagroda Krajeńska.

Muzeum Ziemi Złotowskiej, ul. Wojska Polskiego 2a, 77-400 Złotów

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Od ul. Wojska Polskiego, od podwórza oznaczone literami A, B i C Przy wejściu od ul. Wojska Polskiego znajduje się niski próg, do wejścia od podwórza (B i C) prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Informacja znajduje się w kasie muzealnej po prawej stronie od wejścia A.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Nie posiadamy toalety.
 5. Nie posiadamy miejsc parkingowych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W sklepiku muzealnym/informacji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. https://coar.jns.pl/

Spichlerz Złotowski, ul Spichrzowa 9 a, 77-400 Złotów

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A,B,C i D. Przy wejściu na parterze znajduje się wjazd dla osób poruszających się na wózkach, do wejść B,C i D prowadzą schody. Dla gości przeznaczone są wszystkie wejścia.
 2. Informacja znajduje się w wejściu do budynku A.
 3. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pomieszczeniu na parterze.
 5. Nie posiadamy miejsc parkingowych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W informacji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. https://coar.jns.pl/.

Kaplica Pamięci, ul. Staszica 14, 77-400 Złotów

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literą A i B, wejścia są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 2. Informacja znajduje się w wejściu do budynku A.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.
 4. Nie posiadamy toalety.
 5. Nie posiadamy miejsc parkingowych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W kaplicy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Zagroda Krajeńska, ul Partyzantów, 77-400 Złotów

 1. W Zagrodzie Krajeńskiej znajdują się 4 budynki.
 2. Do Chaty Krajeńskiej (budynku nr. 1) prowadzą 2 wejścia oznaczone literami A i B.
 3. Do Stodoły (budynku nr. 2) prowadzi 1 wejście oznaczone literą A.
 4. Do Kuźni (budynku nr. 3) prowadzi 1 wejście oznaczone literą A.
 5. Do Obory (budynku nr. 4) prowadzi 1 wejście oznaczone literą A.
 6. Dla gości przeznaczone są wszystkie wejścia.
 7. Informacja znajduje się w budynku nr. 2.
 8. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.
 9. Nie posiadamy toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 10. Nie posiadamy miejsc parkingowych.
 11. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nr. 2 można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. https://coar.jns.pl/

Nie prowadzimy aplikacji mobilnej.

Informacje dodatkowe

Żaden z filmów umieszczonych w naszym serwisie nie ma tłumaczenia na polski język migowy (PJM).
W roku 2022 postaramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo, częściowo umieszczamy je na stronie internetowej muzeum.

Muzeum w Złotowie 2017