poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

W kuźni polskości, czyli u Juliusza Zielińskiego

Otwarciu wystawy „W kuźni polskości, czyli u Juliusza Zielińskiego” towarzyszyły niemałe wzruszenia, a to za przyczyną obecności czterech „weteranek”, uczennic prywatnych polskich szkół katolickich z lat 1929-1939. Do zorganizowanej w muzeum polskiej przedwojennej klasy przybyły: Bernadeta Kowalska i Maria Horstowa (siostry Kołodziejówny), Jadwiga Gondek (jedna z czterech sióstr Banach) oraz Krystyna Kokowska. Trzy pierwsze panie uczęszczały do złotowskiej szkoły, natomiast Pani Kokowska pobierała nauki w Świętej. Stare fotografie, starannie prowadzone zeszyty, podręczniki, świadectwa szkolne, mapy itp. pamiątki tamtych czasów to niezwykłe eksponaty, wobec których trudno przejść obojętnie. Osobną grupę pamiątek stanowią dary prof. Teresy Szostek, wnuczki Juliusza Zielińskiego, wielce zasłużonego kierownika polskiej szkoły w Złotowie.

Muzeum w Złotowie

Historyczny obiekt muzeum w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a.

Dowiedz się.