poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Honorowi obywatele Złotowa

Do wąskiego grona honorowych obywateli Złotowa (papież Jan Paweł II, burmistrz Jan Kocik, działacz sportowy Bruno Radowski i lewicowy polityk Marek Borowski), uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 stycznia 2011, dołączyli:

Andrzej Kokowski 

Prof. Andrzej Kokowski

– wybitny polski archeolog, dyrektor Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie; autor ponad 350 publikacji, stypendysta niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta. Przez wiele lat badał gockie cmentarzyska w Masłomęczu i Gródku koło Hrubieszowa, które dziś są…europejską… wizytówką lubelskiej archeologii. W złotowskim muzeum można bliżej poznać dorobek naukowy Profesora, dzięki takim tytułom, jak: Starożytna Polska, Archeologia Gotów, Goci od Skandzy do Campi Gothorum, Dwanaście miesięcy z archeologią. Jednak dla nas, złotowian, najważniejszą wręcz obowiązkową będzie lektura książki Przygoda z archeologią, czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej (w druku).

alt 

Prof. Andrzej Tatarski

– wykładowca Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, kierownik tamtejszej Katedry Kameralistyki i Katedry Fortepianu. Od szeregu lat koncertuje jako solista i kameralista w krajach Europy, Ameryki i Azji, w towarzystwie najwybitniejszych polskich dyrygentów i śpiewaków. W jego artystycznym dorobku znajdują się nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania telewizyjne, filmowe i płytowe.

alt 

Prof. Joachim Zdrenka

– aktualnie wykładowca Wydziału Historycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, wcześniej kierownik pracowni epigraficznej Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk w Poczdamie. Zajmuje się genealogią… rodów pomorskich w średniowieczu, historią Niemiec i Polski północno-zachodniej, a także historią Ziemi Złotowskiej i okolic. We współpracy z MZZ wydał całą spuściznę literacką Ericha Hoffmanna, pamiętniki W. Maćkowicza i Księgę gruntową domeny złotowskiej.

alt 

Janusz Sławiński

– kompozytor i dyrygent, organizator festiwalu piosenki w Opolu, były prezes ZAKR-u, odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Gloria Artis. Pomysłodaw

  • 24/01/2011
Skip to content