poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Konferencja popularno-naukowa z okazji jubileuszu 55-lecia

„Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju”

Konferencja popularno-naukowa z okazji jubileuszu 55-lecia Muzeum Ziemi Złotowskiej

Złotów, 24 listopada 2017 (piątek)

 

W tym roku Muzeum Ziemi Złotowskiej obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Z tej okazji pragniemy zorganizować, 24 listopada 2017 (piątek), konferencję popularno-naukową pt. „Współczesne muzeum regionalne – w poszukiwaniu perspektyw rozwoju”.

Konferencja ma się stać środowiskową płaszczyzną dialogu muzealników z małych ośrodków; posłużyć wymianie doświadczeń własnych, utworzeniu forum dla stałej współpracy, zarysowania kierunków rozwoju na przyszłość.

Bardzo ważnym zadaniem muzeum jest ochrona zabytków regionu oraz informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów. Gdy jednak spojrzymy na działalność typowego muzeum regionalnego z 2 połowy XX wieku (na to jakie grupy społeczne i w jaki sposób korzystały z ekspozycji) i porównamy ten obraz z dzisiejszą sytuacją, stwierdzimy ogromną różnicę w sposobie przekazywania informacji przez muzea. Jest to oczywiście związane z rozwojem społecznym, postępem technologii, wiedzy na temat komunikacji itp. Powstaje wątpliwość co to tego, czego przeciętny gość muzealny może się dowiedzieć w muzeum. Jaką wiedzę może czerpać z kontaktu z eksponatem. Jak wygląda relacja między muzeum regionalnym a społecznością, dla której działa. Jak sprawić, aby muzeum było nadal potrzebne i wartościowe dla kolejnych pokoleń.

Chcemy wysłuchać Państwa opinii, porozmawiać o tym jaka jest sytuacja waszych instytucji, jakie są największe trudności i jak im zapobiegacie. Zapraszamy do aktywnego udziału w muzealnym wydarzeniu. Zgłoszenia na konferencję (należy przesłać tytuł wystąpienia) przyjmujemy mailowo pod adresem dyrektor@muzeum-zlotow.pl do końca września. Czas wygłaszania referatu z prezentacją multimedialną nie może przekroczyć 15 min. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie informacje dotyczące konferencji można uzyskać kontaktując się tel. 67 263 28 72 lub mailowo.

Skip to content