poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

ŚLADAMI RODŁA – promocja Leksykonu Złotowszczyzny

Zapraszamy na promocję i do zakupu niezwykle ciekawej książki

„ŚLADAMI RODŁA. Leksykon Złotowszczyzny” pod redakcją Anny Foreckiej.

Wydawca: Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie (Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

Publikacja upamiętniająca 100 rocznicę powstania V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Złotowie!

Czwartek 12 października 2023, godz. 17:00

Spichlerz złotowski przy ul. Spichrzowej 9 w Złotowie

„Mimo że od powstania V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech minęło już 100 lat, nie ustaje zainteresowanie tym fenomenem historycznym. Walka autochtonicznej ludności polskiej na Pograniczu, najpierw o powrót do odrodzonej Rzeczypospolitej, a gdy to się nie udało, o zachowanie polskości, czyli języka, kultury, tradycji, instytucji gospodarczych i wiary, budzi do dzisiaj ogromny szacunek (…). Red. Annie Foreckiej i zespołowi autorów należą się wyrazy uznania za przygotowanie Leksykonu Złotowszczyzny. Jest to publikacja bardzo potrzebna, która powinna znaleźć się w każdej bibliotece szkolnej nie tylko na ziemi złotowskiej. Wybór haseł jest właściwy, wydaje się, że nie pominięto żadnej ważnej osoby, ani wydarzenia. Zostały one opracowane w oparciu o obszerną literaturę naukową, popularnonaukową i wspomnieniową. Hasła opracowane są w sposób popularny i nie są przeładowane zbyt szczegółowymi informacjami.”

dr hab. Zenon Romanow prof. Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Muzeum Ziemi Złotowskiej w ramach obchodów 100-lecia powstania V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, zorganizowało w Spichlerzu Złotowskim ciekawe spotkanie z p. Anna Forecka, promujące najnowszą publikację wydaną przez Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie – książkę „Śladami Rodła. Leksykon Złotowszczyzny”. Anna Forecka swoimi opowieściami przeniosła nas w czas międzywojnia na Pograniczu, czas trudny, ale zwieńczony sukcesem działalności V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Spotkaliśmy się z dawnymi (i jak się okazuje bardzo młodymi) działaczami Związku, nauczycielami i dziatwą polskich szkół, księżmi oddanymi ideom Rodła, polskimi rodzinami dbającymi o zachowanie języka polskiego i wychowanie w duchu polskości swoich pociech…. Słuchaliśmy i oglądaliśmy projekcję zachowanych z tamtych czasów zdjęć. Nie sposób było opowiedzieć o wszystkim, o czym piszą autorzy poszczególnych haseł w „Leksykonie” . Książka ta powinna mieć swoje miejsce w szkołach, bibliotekach i w domach na Złotowszczyźnie, abyśmy mogli przekazywać wiedzę o naszej historii. Pięknej historii Krajny.

Barbara Szopińska – dyrektor Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

PUBLIKACJA DO NABYCIA TUTAJ 

Skip to content