poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Stoisko muzealne na festynie CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

W czwartek 7 czerwca 2018 po raz 18. w Złotowie, na Półwyspie Rybackim, odbędzie się festyn Warsztatów Terapii Zajęciowej i Fundacji Chcemy Integracji Społeczeństwa.

Ideą imprezy integracyjnej CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, zainicjowanej w 2001 roku, było przekonanie o priorytetowym celu, jakim jest rehabilitacja społeczna i zawodowa ludzi niepełnosprawnych, dotkniętych wykluczeniem społecznym. Idea ta przełożyła się na konkretne działania, w wyniku których w 2009 roku powstała Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, a od lipca 2010 roku również przejęła prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie.

Wśród wielu działań podejmowanych przez Fundację na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne. Do najbardziej rozpoznawalnych należy coroczna impreza integracyjna o podobnej nazwie co Fundacja: CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa. Impreza ma charakter sportowo – rekreacyjny. Zadaniem imprezy jest zintegrowanie społeczności lokalnej i nie tylko. Pomyślana jest tak, aby mogła uczestniczyć w niej młodzież i rodzice, a osoby niepełnosprawne były zarówno jej uczestnikami, jak również występowały w charakterze organizatorów.

Tegoroczna edycja CIS-u, która odbędzie się 7 czerwca 2018 w godzinach od 16.00 – 19.00 na Półwyspie Rybackim, oferuje wiele atrakcji. Jedną z nich będzie stoisko przygotowane przez muzealników, na którym będzie można za pomocą zagadek zapoznać się z historia miasta.

Zapraszamy!

Skip to content