poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Wykład powiązany z promocją książki prof. Doroty Angutek

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza na wykład powiązany z promocją książki prof. Doroty Angutek „Integracyjne funkcje haftu krajeńskiego w perspektywie historycznej (1910-2023)”.

czwartek, 30 listopada 2023, godz. 17:00

Spichlerz złotowski przy ul. Spichrzowej 9 w Złotowie

wstęp wolny

„Formą promocji najnowszej książki Doroty Angutek Formy integracji społecznej wokół haftu krajeńskiego będzie prezentacja multimedialna uzupełniona wykładem poświęconym  najważniejszym zagadnieniom  zawartym w wymienionej pracy.  Do najważniejszych informacji etnograficznych i socjologicznych zawartych w książce należą: nieciągłość czasowa w rozwoju haftu krajeńskiego – po okresach wznawiania tej tradycji następowała faza zapomnienia, a nawet niszczenia dorobku hafciarskiego wcześniejszych pokoleń, traktowanego jako niemodny przeżytek. Każda z faz rozwoju haftu krajeńskiego będzie krótko omówiona w porządku chronologicznym. Repetycje tradycji hafciarskiej na przestrzeni prawie 80 lat, po II wojnie światowej, były i są odmienne pod względem form organizacyjnych i  służyły one osiągnięciu zupełnie różnych  celów i funkcji społecznych. Wzornictwo krajeńskie było i jest formą odpowiedzi na warunki i wymogi społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne w danej epoce, czy okresie historycznym. Dlatego też przyjmują odmienne formy organizacyjne, te najbardziej skuteczne dla osiągnięcia celów-wartości wspólnoty. Książka obejmuje charakterystykę funkcji społecznych i kulturotwórczych w poszczególnych przypadkach historycznego odradzania się haftu krajeńskiego.  Sentymentalną częścią pracy są rozdziały poświęcone symbolice haftu krajeńskiego. To rekurs do tego co dotąd zakorzeniło się w środowiskach lokalnych dzięki wytężonej pracy animatorów kultury, twórców i muzealników na całej Krajnie od końca 2017 do schyłku 2023 roku. Przez 6 lat  uzyskano niebywałe efekty artystyczne, poznawcze i organizacyjne zachowując elementy tradycyjnego haftu  ludowego zwanego krajeńskim. Zapraszamy na spotkanie wspólnot wykreowanych wokół wzornictwa krajeńskiego, jak i pozostałych osób zainteresowanych tym fenomenem.” dr hab. prof. UZ Dorota Angutek

Dr hab. Dorota Angutek prof. UZ, kulturoznawca i etnolog; ur. w Chełmnie w 1963 roku. Wychowała się na Krajnie nakielskiej. Aktualnie pracuje w Katedrze Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku profesora. Zajmuje się szeroko rozumianą tradycją i regionalizmem. Swoimi zainteresowaniami obejmuje polską kulturę ludową i kulturę staropolską, w tym rękodzieło ludowe i wzornictwo poszczególnych regionów Polski.  Rekonstruuje i wprowadza do ogólnej wiedzy naukowej oraz świadomości przedstawicieli kultur regionalnych i środowisk lokalnych wiedzę o strojach i haftach ludowych, ornamentach i ich symbolice. Równolegle zajmuje się recepcją zamieszkiwanego krajobrazu przez mieszkańców różnych regionów Polski, w tym Krajny.

Skip to content