poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Poczet Złotowskich Radnych

Z okazji 20-lecia istnienia samorządu złotowskiego Muzeum Ziemi Złotowskiej, wraz z pracownikami Urzędu Miasta, przygotowało niecodzienną wystawę (w gmachu Ratusza). Poza historycznym już składem osobowym wszystkich pięciu kadencji, składem poszczególnych komisji, najważniejszymi uchwałami, pamiątkowymi zdjęciami, na wystawie można obejrzeć „Poczet złotowskich radnych”, oryginalne portrety (niekiedy karykatury) naszych rajców namalowane przez p. Monikę Nowicką, pracownika muzeum. Wystawa budzi niemałe emocje (Czyj to portret?), ale co najważniejsze przyświeca jej szczytny cel: radni mogą nabyć swoje podobizny w zamian za określony datek na rzecz powodzian.

Muzeum w Złotowie

Historyczny obiekt muzeum w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2a.

Budynek Muzeum Ziemi Złotowskiej to unikalny przykład szkieletowego budownictwa mieszczańskiego XVIII w. na Krajnie, który zachował najwięcej elementów pierwotnego ukształtowania i jest doskonałym przykładem ówczesnej zabudowy miasta.

Dowiedz się.
Skip to content