poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Zaproszenie na otwarcie wystawy

W Muzeum Ziemi Złotowskiej trwają prace przed otwarciem wystawy „Z Kresów na Krajnę Złotowską”, którą zaplanowano na 28 stycznia 2017 (sobota), godz. 18.
Wernisaż włączony jest w obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy.

Styczeń 1945 roku jest momentem istotnym w historii Złotowszczyzny. Wyzwolenie powiatu złotowskiego spod panowania niemieckiego zapoczątkowało nową epokę historyczną tej ziemi. Rozpoczęły się trwające kilka lat ruchy migracyjne ludności. Najpierw przybywali osadnicy z przedwojennych powiatów przygranicznych; następnie Polacy ze zniszczonej i przeludnionej Polski Centralnej; wreszcie przesiedleńcy z polskich Kresów Wschodnich wcielonych do ZSRR, nazywani wówczas repatriantami. Kresowiacy zostali wypędzeni ze swojej ojczyzny, jaką od setek lat były ziemie na wschód od Bugu. Przemocą pozbawiono ich domów i przywieziono w bydlęcych wagonach na obce miejsce osiedlenia. Przyjeżdżali wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, przywożąc ze sobą skromny dobytek i traumy wojenne. A jednak, mimo tylu przeciwności, na ziemi złotowskiej żyje już trzecie pokolenie Kresowiaków, pielęgnując tradycje rodzinne, religijne i społeczne.

Pomysł na zorganizowanie wystawy wypłynął od Ryszarda Kilara – prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Złotowie. Ostatnie tygodnie w złotowskim muzeum upłynęły na zbieraniu pamiątek pochodzących z Kresów, które będzie można podziwiać już niebawem. Wśród eksponatów najwięcej jest zdjęć i dokumentów. Niestety, pamiątek materialnych i sprzętów codziennego użytku zachowało się bardzo mało. Głównie dlatego, że w 1945 roku podczas przesiedleń zabierano tylko najważniejsze rzeczy. Eksponaty zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów prywatnych. Wystawa potrwa do 5 marca 2017.

Skip to content