poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

O Krajnie.

  1. Przypomnienie historii i geografii Krajny w kontekście wielokulturowości jako elementu budowy własnej tożsamości.
  2. Dziedzictwo kulturowe Krajny – materialne i duchowe.
  3. Elementy tworzące i kształtujące naszą kulturę (wspomnieć – gwara krajeńska)
  4. Budownictwo i wyposażenie wnętrza chaty krajeńskiej na przykładzie chałupy ze Starej Świętej (obecnie w Zagrodzie przy promenadzie złotowskiej)
  5. Sztuka ludowa.

Zaznaczanie na mapkach rzek wyznaczających obszar Krajny.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Skip to content