„Haft Krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona”

0,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Główną częścią publikacji jest tekst naukowy etnologa i kulturoznawcy dr Doroty Angutek, która od 2004 roku prowadzi badania nad haftem krajeńskim. Poza genezą i dziejami, można poznać symbolikę i znaczenie motywów oraz główne cechy stylistyczne haftu krajeńskiego. Treści te zobrazowano dokumentacją fotograficzną najstarszych haftowanych tkanin znajdujących się w Muzeum Ziemi Złotowskiej. Publikacja ukazuje dużą aktywność twórców lokalnych i wsparcie instytucji kultury w kultywowaniu tradycji rodzimego haftu. W folderze zaprezentowano przykłady przedmiotów z aplikacjami motywów krajeńskich. Przedstawiono sylwetki najbardziej aktywnych twórców lokalnych, grafików, osoby skupione wokół ośrodków kultury i grup pasjonatów; realizacje tworzone na zamówienie instytucji publicznych, tj. muzea, domy kultury, urzędy czy stowarzyszenia. Oryginalną grafikę i skład wydawnictwa opracowała Ewelina Kowalewska, a fotografię wykonał wolontariusz Michał Kowalewski. Druk 1000 sztuk 56-stronicowej publikacji zlecono firmie ARTIS Poligrafia z Torunia.

Prezentacja i promocja wydawnictwa „Haft Krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona” odbyła się w niedzielę 18.11.2018 roku w Muzeum Ziemi Złotowskiej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” wydawnictwo jest bezpłatne. Wszystkie egzemplarze przekazano zainteresowanym osobom bezpłatnie. Posłużą do promocji ludowej twórczości krajeńskiej wśród mieszkańców i turystów.

Wersja cyfrowa wydawnictwa do pobrania tutaj: Haft krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona