Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej

60,00 

Opis

Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej przygotowało 15 tom „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Książka liczy 450 stron.
ARTYKUŁY :
ROBERT KRASZCZUK – Grodzisko w Jastrowiu
JAROSŁAW LESZCZEŁOWSKI – Początki Jastrowia – fakty i mity
ROBERT KRASZCZUK – Na nowo odkryte miejsce obronne w Zdbicach, czyli śladami Andrzeja Romejki
PRZEMYSŁAW BARTOSIK – O wałeckim zamku na tle wydarzeń politycznych na ziemi wałeckiej w XIV-XVI w.
MARTA SZKUTNIK – Cmentarze żydowskie powiatu wałeckiego oraz symbolika nagrobków żydowskich
THOMAS SOORHOLTZ – Dominium w Marcinkowicach 1782-1810
PIOTR KOZŁOWSKI – Karl Koch i historia jastrowskiego browaru
CORNELIA SCHWENCKER-NITZSCHNER – Jedna rodzina, trzy nazwiska: Historia rodziny Lübcke/Hotopf/Schwencker w majątku Miłogoszcz [Mehlgast] od połowy XIX w. do 1945 r.
HAKIM TEBBAL – Ewangelickie dziedzictwo sakralne w mieście i gminie Wałcz
ROBERT KRASZCZUK – Znaleziska z wykopu przy ul. Południowej w Wałczu
ROBERT NOWICKI – Zarys do historii lotnictwa na ziemi wałeckiej. Wypadki i awarie w polskim lotnictwie wojskowym na ziemi wałeckiej w latach 1945–2008
JERZY ROMANIUK – Szefowie wałeckiej bezpieki w latach 1945-1956
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
PRZEMYSŁAW BARTOSIK, MARTA SZKUTNIK – Dokumenty archiwalne dotyczące miasta Tütz (Tuczno) – nowe kierunki badań nad przeszłością miasta
ROBERT KRASZCZUK – Budowa budynku w Chwiramie „Quiram, Kr. Deutsch Krone”
PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Dokumenty dotyczące rozbiórki synagogi w Deutsch Krone z lat 1938-40
PIOTR WOJTANEK – Materiały źródłowe do historii wałeckich Żydów, cz. IV. Żydzi z Wałcza w Centralnej Bazie Danych w Instytucie Yad Vashem
ARKADIUSZ KOZŁOWSKI – Analiza walki z nielegalną działalnością gospodarczą w powiecie wałeckim w latach 1958-59
JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Kronika Szkoły Podstawowej w Rusinowie 1964-1972
PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Działalność Milicji Obywatelskiej oraz Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych z terenu województwa pilskiego w wybranych dokumentach z lat 80. XX w.