poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Szkolnictwo Polskie na Ziemi Złotowskiej 1929 – 1939

Wykład muzealny z prezentacją multimedialną. 1 1929 roku pod egidą Związku Polaków w Niemczech zaczęły żywiołowo powstawać prywatne, katolickie, polskie szkoły. Spośród 37 szkół w Niemczech aż 23 były na ziemi złotowskiej. Warto pamiętać, że wszystkie inicjatywy zawdzięczali Polacy niezłomnemu proboszczowi z Zakrzewa, księdzu Domańskiemu. Przedstawimy genezę powstawania szkół polskich na terenie Złotowszczyzny. Do tego tzw. ochronki, czyli inaczej przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki, towarzystwa śpiewacze, teatry amatorskie, drużyny harcerskie i zespoły sportowe oraz prasa polonijna. Wszystko to stanowiło ostoję polskości i chroniło, wzmacniało ducha narodowego. Wystawa w Spichlerzu Złotowskim „Szkoła Polska na Ziemi Złotowskiej 1929 – 1939”.

Lekcje odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 30 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 5 zł za 1 godzinę.

Skip to content