poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Tak było w przedwojennej szkole

PRZEBIEG ZAJĘĆ W SPICHLERZU ZŁOTOWSKIM:

  • Wprowadzenie do tematu poprzez zwiedzanie wystawy Szkoły Polskiej z okresu międzywojnia.
  • Pogadanka wzbogacona o pokaz eksponatów, na temat warunków nauczania w przedwojennej szkole niemieckiej i polskiej – tajnej i jawnej:

– dawne nazwy przedmiotów, materiały i przybory do pisania, podręczniki, zajęcia śródlekcyjne, dyscyplina.

– wprowadzenie pojęć typu: strajk, postawa patriotyczna, lojalność, więź, bohaterstwo, zabory, germanizacja.

– wykorzystanie eksponatów z okresu międzywojennego: przybory do pisania – obsadki, stalówki, pojemniki na atrament, elementarze, literatura polska, świadectwa różnych szkół, dziennik lekcyjny, dyscyplina, fotografie nauczycieli.

PRZEBIEG ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W SPICHLERZU ZŁOTOWSKIM:

  • Uczestnicy otrzymują materiały i przybory do ćwiczeń w kaligrafii: ołówki i papier w linie oraz do kolejnego etapu: papier, obsadki, stalówki i atrament;
  • Efektem końcowym jest wykaligrafowanie swojego imienia i nazwiska.

Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 10 zł za dwie godziny zajęć.

Skip to content