poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Zburzenie zamku w Złotowie 1657-2017

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza dzieci i młodzież na lekcję muzealną, która w różnych aspektach przybliży czasy „potopu” szwedzkiego i jego tragiczne konsekwencje dla kraju, Krajny i naszego miasta. Uczeń poznaje podstawowe fakty historii XVII wieku, sztuki wojennej tej epoki i ekwipunku żołnierskiego. Uczy się osadzać wydarzenie historyczne w miejscu i w czasie. Kształtuje kompetencje interpersonalne związane z wyrażaniem i obroną własnych poglądów oraz przygotowuje się do wystąpień publicznych. Uczeń poznaje dzieje swojej „ Małej Ojczyzny”- Złotowa w okresie „potopu szwedzkiego”, analizuje informacje zawarte w tekście źródłowym, poznaje znaczenie wyrazów: husaria, hetman, buława, szabla, pałasz, napierśnik, szyszak, karwasz, oblężenie, odsiecz, mila, garnizon, knecht. Posługuje się słownikiem języka polskiego, opisuje wygląd złotowskiego zamku na podstawie ryciny i wskazuje jego położenie na mapie. Praca z tekstem źródłowym, mapą i słownikiem.

Wybrane wątki i tematy do zaprezentowania:

             film TV Asta „O Zamku w Złotowie”

             Rzeczpospolita XVII w.

             Dzieje złotowskiego zamku i jego właścicieli (rody Potulickich i Grudzińskich)

             Rola Andrzeja K. Grudzińskiego w „potopie” – od zdrajcy do bohatera

Na poprzednich zajęciach należy zadać klasie prace domową.  Odbywa się konferencja prasowa z trzema osobami – Janem III Sobieskim, Karą Mustafa i Andrzejem Karolem Grudzińskim.  Uczniowie, wcielając się w dziennikarzy, muszą przygotować jedno pytanie dla każdej z postaci oraz przeczytać krótki biogram na ich temat.

Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 10 – 18 lat. Koszt 5 zł za dwie godziny zajęć.

Skip to content