poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

SZLAKIEM KOPERNIKA

Muzeum Ziemi Złotowskiej z okazji 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika organizuje wystawę p.t. SZLAKIEM KOPERNIKA.

Galeria za Winklem, plac Paderewskiego 13 w Złotowie

19 luty – 21 maj 2023, godz. 10-17, cena biletu 2 zł

Zasadniczą częścią wystawy będą grafiki Cecylii Wiśniewskiej: „Pomorski szlak kopernikowski” – są to głównie akwaforty i akwatinty z lat 1956 – 1972 zebrane w tekę i wydane w roku jubileuszu 500 lecia urodzin wielkiego toruńczyka.

Wędrując szlakiem kopernikowskim, artystka odkrywa coraz to nowe obiekty godne utrwalenia w grafice, w różnych miastach i miasteczkach Pomorza, Powiśla oraz Warmii i Mazur (Toruń, Chełmno, Grudziądz, Morąg, Kętrzyn, Lubawa, Malbork, Elbląg, Gdańsk, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Ostróda i Frombork). W czasach Kopernika były to w większości czołowe miasta polskiego Pomorza, czyli Prus Królewskich, stanowiących od pokoju toruńskiego (1466 r.) integralną część Państwa Polskiego Jagiellonów – po pokonaniu zakonu krzyżackiego. Prusy Królewskie z własnym sejmikiem, monetą i samorządem wyróżniały się wysokim poziomem gospodarczym, głównie wielkich miast. Należał do nich niewątpliwie Toruń nad Wisłą, w którym urodził się i dorastał Mikołaj Kopernik.

Integralną częścią wystawy będą materiały z teki „Mikołaj Kopernik” (45 tablic) wyd. SZTUKA z 1953 r. Niezwykle staranne rotograwiury są świadectwem swego czasu ( głęboki PRL). Plansze merytorycznie przygotował zespół naukowców pod kierunkiem prof. Aleksandra Birkenmajera – uznanego w świecie autorytetu w dziedzinie badań nad Kopernikiem. Współpracowali z nim prof. Michał Sczaniecki oraz wielki miłośnik nieboskłonu Tadeusz Przypkowski. Opracowanie graficzne teki to dzieło Stanisława i Wojciecha Zameczników.

Mikołaj Kopernik żył na przełomie średniowiecza i renesansu w Polsce Jagiellonów. Obydwie epoki utrwaliły się w jego osobowości.

Równie ciekawym (już dziś artefaktem!) jest jubileuszowy duży kalendarz z 1972 r. wydany w technice offsetowej, który w zamyśle autorów stać się miał „pamiątką Roku Kopernikowskiego”. Ów kalendarz – album syntetycznie, na poszczególnych planszach ukazuje kolejne etapy życia wielkiego astronoma:

  1. Rodowód, 2. Miasto rodzinne Kopernika- Toruń (1473 – 1491), 3. Pierwszy uniwersytet – Kraków (1491 – 1495), 4. W ojczyźnie Leonarda da Vinci – Bolonia – Rzym – Padwa – Ferrara (1496 – 1503), 5. Na dworze biskupa Łukasza – Lidzbark Warmiński (1503 – 1510), 6. Kanonik Warmiński – Frombork (1510 – 1516), 7. Astronomia i obowiązki (1516 – 1521), 8. Gospodarz Warmii – Frombork (1521 – 1530), 9. Spokojniejsze lata – Frombork (1530 – 1539), 10. „De revolutionibus” – Frombork (1539 – 1543), 11. Pytanie Galileusza (wiek XVI – XVIII), 12. W hołdzie Kopernikowi (wiek XVI – XIX).

Bardzo interesujące są wielowiekowe związki Złotowa i Krajny z miastem rodzinnym Kopernika – Toruniem. W czasie „potopu” szwedzkiego (XVII w.) Andrzej Karol Grudziński oblegał miasto – twierdzę wraz ze swoim wojskiem. Złotów może pochwalić się ulicą Mikołaja Kopernika.

W roku jubileuszowym (1973) w całym kraju odbyło się wiele imprez i uroczystości nawiązujących do tej rocznicy. Nie inaczej było w Złotowie i okolicy. W kinach prezentowano film fabularny E. i Cz. Petelskich KOPERNIK w doskonałej obsadzie aktorskiej, a w szkołach, świetlicach i klubach odbywały się okolicznościowe akademie, wieczornice i spotkania poświęcone wielkiemu Rodakowi. W Złotowie zagościli wtedy aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – Słupsku prezentując przedstawienie „Rzecz o Koperniku”.   Warto również pamiętać, iż troje honorowych obywateli naszego miasta to absolwenci toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Teresa Jakubowska, prof. Joachim Zdrenka i prof. Andrzej Kowalski).

Na muzealny spacer szlakiem Kopernika – poprzez epoki – zapraszamy od lutego do maja 2023 r. do naszej Galerii za winklem.

 

RELACJA Z OTWARCIA TUTAJ

Skip to content