poniedziałek - piątek 8-16 sobota 10-14

Grafika, linoryt

Zapoznanie się z grafikami znajdującymi się w zasobach muzeum na bazie prac Teresy Jakubowskiej. Omówienie technik graficznych ze szczególnym uwzględnieniem linorytu. Wykonanie projektu grafiki, przeniesienie ja na matryce i wycięcie dłutem w linoleum. Następnie wykonanie własnoręczne odbitek.

Warsztaty odbywają się w budynku Spichlerza Złotowskiego i przeznaczone są dla grupy około 15 osób w wieku 7 – 15 lat. Koszt 10 zł za dwie godziny zajęć.

Skip to content